Cechy dostawy łatwo psujących się towarów

Cechy dostawy łatwo psujących się towarów

Cechy dostawy łatwo psujących się towarów

Łatwo psujący się towar – to są produkty z ograniczonym okresem przechowywania, transport, których jest związany z koniecznością utrzymania określonych warunków temperatury, wilgotności, i innych parametrów.

Warunki przewozu

Do grupy łatwo psujących się towarów należą różne rodzaje produktów spożywczych:

  • świeża zieleń, warzywa, owoce;
  • mięso, produkty nabiałowe, ryby;
  • produkty, poddane przetwarzaqniu (kiełbasa, półprodukty, mrożonki), itp.

Wysyłka tej klasy produktów należy do kategorii specjalnej transportu drogowego. Podstawowy wymóg do takiego rodzaju transportu – ograniczenie czasu znajdowania się towaru w drodze. W ten zakres czasowy włącza się również czas na załadunek/rozładunek samochodów.

W okresie jesienno-wiosennym i letnim procedura ta nie powinna przekraczać 6 godzin. Temperatura w samochodzie jest utrzymywana przez około 0oC. Takie warunki odpowiadają transportowi większości warzyw, ale na przykład dla zieleni konieczne jest stworzenie specjalnego mikroklimatu. Transport takich produktów powinien być wykonywany w nocy lub rano, przedział czasowy nie powinien przekraczać 3 godziny, jeśli dla dostawy nie są używane samochody specjalne. Transport zieleni wymaga wietrzenia.

Do transportu tranzytowego warzyw i owoców wymagany jest dobór pojazdów specjalnych, które odpowiadają szeregowi norm i warunków technicznych. Dostawa takich produktów odbywa się tylko w opakowaniu, przy czym wybrana tara powinna uwzględniać wymagania GOST.

Firma transportowa przyjmuje produkty owocowo-warzywne i świadczy usługi w zakresie transportu na warunkach wstępnie omówionych. One są uwzględnione w zawieranych umowach pomiędzy przewoźnikiem a nadawcą ładunku. W przypadku niezgodności towaru z normami określonymi, wykonawca ma prawo do odmowy przewozu, ponieważ podczas transportu produkty mogą się zepsuć i stracić swoje właściwości użytkowe.

Cechy transportu

Przewożone w opakowaniu warzywa (owoce) powinny być ułożone we wąaściwy sposób. Pozwala to dostarczyć je do miejsca przeznaczenia w nienaruszonym stanie. Produkty są szczelnie układane do samego wierzchu skrzyń (pudełek), więc podczas jazdy samochodu one lepiej zachowają swój towarowy widok. Zgodnie z normą następuje sortowanie produktów owocowo-warzywnych według ich rodzaju, stopnia dojrzałości, itp.

Normy GOST określają, że produkty, przyjęta do przewozu, powinny być świeże, bez uszkodzeń przez szkodniki. Owoce nie powinny zawierać zanieczyszczenia lub uszkodzenia mechaniczne. Obowiązkowym warunkiem jest przejście kontroli fitosanitarnej na obecność chorób.

Wysyłka produktów owocowo-warzywnych odbywa się z zachowaniem pewnych zasad. Na przykład, czereśnie lub wiśnie muszą mieć ogonki, co wydłuża czas ich transportu. Niektóre ograniczenia istnieją podczas transportu pomidorów, które nie powinny być przewożone w samochodach chłodniach z chłodzeniem. Specjaliści z firmy przewozowej muszą być zaznajomieni ze wszystkimi niuansami transportu owocowo-warzywnego i innych łatwo psujących się produktów, co gwarantuje ich bezpieczeństwo i spełnienie warunków przewozu.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę