Transport towarów niebezpiecznych

Przewóz towarów niebezpiecznych – Transport ładunków ADR

Przewóz towarów niebezpiecznych – Transport ładunków ADR

Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się kierunków działalności naszej firmy jest transport towarów niebezpiecznych. Aby przewóz towarów niebezpiecznych mógł odbywać zgodnie z prawem, a także z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności, spedytorzy muszą spełnić kilka podstawowych warunków:

 • firmy logistyczne powinny dysponować specjalnymi pojazdami, które przeszły przegląd i uzyskały zezwolenie na przewóz towarów zagrażających zdrowiu ludzi lub środowisku naturalnemu;
 • stan zdrowia kierowcy powinien pozwalać na pracę z towarami kategorii ADR;
 • przewóz towarów niebezpiecznych na każdym etapie transportu musi być nadzorowany przez specjalnie wyznaczoną, doświadczoną załogę spedytorów.

Doświadczeni przewoźnicy towarów kategorii ADR

Nasza firma posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze logistyki transportowej, w tym z zakresu transportu towarów niebezpiecznych. Proponujemy bezpieczne i ekologiczne rozwiązania z zakresu nie tylko przewozu towarów niebezpiecznych, a także transportu ponadgabarytowego oraz transportu chłodniczego. Gwarantujemy, że nasze pojazdy przeznaczone do transportu towarów niebezpiecznych spełniają przepisy prawa o ruchu drogowym, a także wymagania zawarte w europejskiej umowie ADR oraz polskiej ustawie o przewozie materiałów niebezpiecznych.

Co przewozi się w ramach transportu towarów niebezpiecznych?

Zapewniamy przewóz każdej z dziewięciu kategorii towarów objętych umową ADR –konwencjądotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, zainicjowaną przez ONZ. Przewozimy m.in.:

 • materiały wybuchowe,
 • gazy,
 • stałe i ciekłe materiały zapalne,
 • materiały promieniotwórcze,
 • materiały samozapalne,
 • materiały zakaźne i trujące,
 • materiały żrące,
 • inne materiały niebezpieczne.

Jesteśmy przygotowani na przewóz materiałów niebezpiecznych należących zarówno do III grupy pakowania, która obejmuje towary o najniższym stopniu zagrożenia, jak i do II oraz I grupy pakowania, wśród których znajdują się materiały stwarzające duże zagrożenie dla życia i zdrowia.

Co obejmuje usługa transportu towarów niebezpiecznych?

Nasza praca to nie tylko przewóz niebezpiecznego towaru z punktu A do punktu B. To także skompletowanie i wypełnienie stosownych dokumentów, zapewnienie odpowiednich warunków przewozu towarów różnych kategorii, a także ubezpieczenie ładunku. Realizujemy transport towarów niebezpiecznych terminowo i sprawnie, mimo konieczności dopełnienia licznych formalności, by wszelkie aspekty prawne zostały spełnione. Jest to możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych pracowników w realizacji tego typu zleceń.

Jak zamówić przewóz drogowy towarów niebezpiecznych?

Sposób realizacji usługi transportu towarów niebezpiecznych zależy od rodzaju przewożonego ładunku. W celu określenia niezbędnych środków bezpieczeństwa, które zastosujemy na trasie, potrzebujemy uzyskać od zleceniodawcy informacje dotyczące:

 • grupy towaru,
 • klasy towaru niebezpiecznego,
 • numeru rozpoznawczego materiału.

W oparciu o te dane ocenimy, czy do transportu towaru niebezpiecznego wystarczy np. zaopatrzenie pojazdu w odpowiednią gaśnicę przeciwpożarową, czy też wymagane będą bardziej zaawansowane rozwiązania wynikające z zapisów w umowie ADR. Niezależnie od podjętych środków ostrożności możemy zapewnić, że nasi kierowcy posiadają wiedzę i uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych każdej kategorii.

Zapraszamy do wypełnienia formularza na stronie internetowej naszej firmy. Manager odpowiedniego działu skontaktuje się z Państwem i przedstawi wszystkie szczegóły transakcji. Zamówienie można też złożyć w siedzibie firmy w Legionowie koło Warszawy lub drogą telefoniczną. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce „Kontakt”.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę