Cechy przewozu produktów naftowych

Cechy przewozu produktów naftowych

Cechy przewozu produktów naftowych

Towary niebezpieczne – to specjalna kategoria produktów, które wymagają specjalnych warunków transportu, dużej ostrożności i przestrzegania szeregu zasad bezpieczeństwa podczas transportu. Produkty ropopochodne jako rodzaj paliwa, wymagają szczególnej uwagi podczas transportu z powodu swoich dynamicznych właściwości fizycznych i chemicznych. Rozważmy niektóre właściwości substancji i warunki dostawy, które warto wziąć pod uwagę podczas transportu.

  1. Ropa i ropopochodne produkty mają lepką strukturę. Przy niskiej temperaturze atmosferycznej ta właściwość produktu może drogo kosztować dostawcy, dlatego zaleca się przewozić podobne substancje w specjalnych cysternach z funkcją podgrzewania zbiornika w przypadku zmian temperatury. Dla porównania, w transporcie w temperaturze kontrolowanej wymagana temperatura utrzymywana jest zawsze.
  2. Przed i po przepompywaniu produktów naftowych w cysternę, należy zastosować środki profilaktyczne, aby pozostałości substancji nie dostały się na samochodzie i nie spowodowały przypadkowego zapłonu podczas transportu.
  3. Istnieje grupa produktów naftowych, które mogą zmieniać swoją strukturę i tężeć nawet w wysokich temperaturach, co jest ważne podczas długich przejazdów z szeroką geografią dostawy. Dlatego, pompowanie takich parafinowanych substancji może być utrudnione, a w niektórych przypadkach nie jest możliwe bez zmniejszania lepkości produktu. W takich przypadkach konieczne jest dodatkowe ogrzewanie zbiornika aż płyn nie zostanie niezbędnie ciekłym.
  4. Pary produktów naftowych są bardzo szkodliwe! Są one w stanie wywierać negatywny wpływ nie tylko na organizm człowieka, ale i na otaczające środowisko. Za najbardziej niebezpieczne wśród produktów naftowych uważane są: nafta, benzyna, różnego rodzaju rozpuszczalniki. Człowiekowi do zatrucia wystarczy wchłonąć pary substancji przy zwykłej naprawie pojazdu, nie mówiąc już o dłuższym czasie dostawy produktu. Transport drogowy wymaga dużej odpowiedzialności, ale jeszcze większą ostrożność należy zachować przy załadunku i rozładunku produktów naftowych. Pracownicy przy tym powinny pracować w kombinezonach i maskach.
  5. Bardzo ważne jest, aby korzystać z niezawodnych pojazdów z wyregulowanym sprzętem. Podczas pracy ze szczególnie trującymi substancjami, należy zastosować hermetyczną pompę do pompowania produktów naftowych, zbiornik musi mieć szczelne szwy i mieć termoizolacyjną obudowę, aby płyn powoli tracił swoją temperaturę. Do tego takie towary podlegają obowiązkowi ubezpieczenia.

Należy pamiętać, że przewóz paliw i smarów musi odbywać się według ściśle określonych zasad i przy użyciu specjalnej techniki. Pojazd musi mieć specjalne oznakowanie, a jego trasa jest zwykle zaplanowana z pominięciem dużych osiedli lub ich centralnych miejsc.

Zamawiać usługi logisty w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych lepiej u sprawdzonych firm, które mają swoją flotę i posiadają wystarczające doświadczenie w przewozach ładunków.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę