Cechy transportu zwierząt

Cechy transportu zwierząt

Cechy transportu zwierząt

Tryb i technologia przewozu ładunków przez wyspecjalizowane firmy transportowe zależy od rodzaju towarów przeznaczonych do przewozu. Zasady te mają zastosowanie, na przykład, w odniesieniu do towarów niebezpiecznych.

Jednak naprawdę szczególne podejście jest wymagane w przypadkach, gdy należy zorganizować przewóz zwierząt. Ten proces różni się od procesu transportu mięsa, do którego jest używany transport chłodniczy, i wymaga zwiększonej uwagi, a firma transportowa ponosi wysoki stopień odpowiedzialności za bezpieczeństwo ładunku.

Podczas transportu zwierząt należy brać pod uwagę dużą ilość zasad i wymagań bezpieczeństwa. W przeciwnym razie transport może zakończyć się niepowodzeniem, a ładunek nie dotrze do miejsca przeznaczenia.

Jeśli odbywa się przewóz drogich i rasowych zwierząt, naruszenie trybu transportu i ich śmierć może pociągać za sobą znaczne szkody materialne. Dlatego należy wcześniej nauczyć się zasad transportu i przestrzegać je podczas podróży.

Zasady organizacji transportu

Podstawowe zasady transportu zwierząt określa decyzja IATA 620. W tym dokumencie znajduje się lista towarów, które mogą przewozić firmy transportowe. Do kategorii zwierzęta według tego dokumentu należą nie tylko ssaki, ale i ptaki, gady, ryby.

Przed transportem należy zebrać dokumentację na przewożonych zwierząt. Przepisy zabraniają transport w przypadku, jeżeli towar został odebrany w miejscu epidemii, tak jak to pociąga za sobą rozprzestrzenianie się choroby na inne terytorium. Podstawowym dokumentem potwierdzającym zdrowie zwierzęcia, jest świadectwo weterynaryjne.

Szczególne wymagania stawiane są w przypadku, gdy odbywa się transport międzynarodowy zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków. W tym przypadku, oprócz świadectwa lekarza weterynarii, należy sporządzić w organach państwowych zezwolenie na odprawę celną.

Jeszcze jeden ważny punkt – przestrzeganie warunków czasowego przetrzymywania zwierząt. Jeśli nie stworzyć dla zwierzęcia odpowiednie warunki, ono może nie dożyć do końca przewozu. Należy wcześniej zadbać o obecności wody, paszy, zachowaniu odpowiedniej temperatury i wilgotności.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo ładunku

Główną odpowiedzialność za życie zwierzęcia podczas transportu ponosi właściciel. Wynika to z faktu, że to właśnie on zna cechy ich utrzymania, żywienia, pielęgnacji. I on zobowiązany wybrać taki rodzaj transportu, który najbardziej nadaje się do przewozu.

Firma transportowa ponosi odpowiedzialność za to, aby zapewnić klientowi odpowiedni transport. Najczęściej samochodowy transport zwierząt odbywa się w krytych przyczepach, które przechodzą gruntowną dezynfekcję i przygotowanie. Należy upewnić się, że wytrzymałość podłogi platformy jest wystarczająca, aby wytrzymać ciężar zwierzęcia.

Ponadto, do nadwozia pojazdu stawiane są dodatkowe wymagania:

  • wszystkie elementy platformy muszą być solidnie zamocowane;
  • w platformie nie powinno być żadnych wystających elementów, które mogą zaszkodzić zwierzęciu;
  • powinna być przewidziana ochrona zwierząt od deszczu i silnego wiatru, niskiej temperatury w zimie;
  • jeśli odbywa się transport małych zwierząt, są one umieszczane w specjalne klatki, które są mocowane w skrzyni taśmą.

Towar jest przewożony w asyście osoby, która zna zasady utrzymania zwierząt i dba o ich karmieniu i pojeniu w drodze. Dodatkowo towar może być ubezpieczony.

Dodatkowy ważny moment – procedury załadunku i rozładunku. Obowiązek ten spoczywa na nadawcy i odbiorcy ładunku, odpowiednio. Zgodnie z obowiązującymi regułami załadunek i rozładunek zwierząt należy do kategorii złożonych operacji. Dlatego powinny być wykonywane w szczególnych warunkach i przy dobrym oświetleniu.

Po zakończeniu procesu przewozu pojazd podlega dezynfekcji.

Gwarantowany transport zwierząt

Do przewozu zwierząt z gwarancją ich bezpieczeństwa, należy korzystać z usług sprawdzonych specjalistycznych firm transportowych. Mają one w celu świadczenia tej usługi specjalistyczny transport i znają obowiązujące przepisy transportu.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę