Cechy przewożenia zwierząt

Cechy przewożenia zwierząt

Cechy przewożenia zwierząt

     Firmy transportowe, które świadczą swoje usługi w formacie międzynarodowym, starannie przemyślają każdy szczegół i w specjalny sposób przygotowują się do każdego zamówienia. Szczególną uwagę zwraca się na transport zwierząt, gdzie obie strony współpracy (klient i wykonawca) mają ogromną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ładunku, a stworzenie specjalnych warunków dostawy jest koniecznym warunkiem przewozu.

     Transport żywego ładunku wymaga przestrzegania wielu przepisów i norm międzynarodowych. W przeciwnym razie ryzykujesz utratą liczby zwierząt i zakłóceniem podróży, a organy celne mogą nie przepuścić ładunek przez granicę z powodu braku wszystkich dokumentów i certyfikatów wymaganych w odprawie celnej.

     Aby uniknąć okoliczności siły wyższej, aby wykluczyć chorobę i śmierć przedstawicieli fauny, warto jeszcze przed podróżą przemyśleć szczegółowo trasę, cechy sezonowych przejawów pogodowych, terminy dostawy, a także złożoność trasy w ogóle. Nawet niewielka utrata lub pogorszenie jakości ładunku może skutkować dużymi wydatkami finansowymi jako rekompensata dla właściciela ładunku.

     Przedstawiciele świata zwierzącego należą do specyficznej kategorii ładunku regulowanej przez międzynarodową rezolucję. W niniejszym dokumencie wymieniono wszystkie gatunki zwierząt, które mogą być przewożone transportem drogowym z wyraźnym wskazaniem odległości i czasu spędzonego na trasie.

Główne cechy transportu zwierząt

     Jak każdy inny rodzaj ładunku, zwierzęta muszą być przewożone w komfortowych dla nich warunkach z minimalnym ryzykiem dla ich zdrowia. Wiele przewożonych ras – to są nie tylko zwykłe przedstawiciele populacji, a unikalne jednostki, które kosztują ogromne pieniądze. Dlatego wskazane będzie ubezpieczenie zwierząt i wybranie najlepszej firmy przewozowej w regionie.

     Co obejmują główne etapy transportu zwierząt?

  1. Gromadzenie wszystkich niezbędnych zaświadczeń i świadectw weterynaryjnych dotyczących stanu zdrowia zwierzęcia. Zgodnie z międzynarodowymi przepisami nie można przewozić żywego ładunku z terenów, na których odnotowano ogniska epidemii różnych chorób. Świadectwo weterynaryjne - podstawowy dokument potwierdzający bezpieczeństwo ładunku.
  2. Przy transporcie zwierząt należących do kategorii gatunków zagrożonych, oprócz świadectwa przy sobie należy mieć pozwolenie władz państwowych na wywóz cennych osobników świata zwierząt.
  3. Niezależnie od geografii trasy i odległości dostawy, dla zwierząt konieczne jest stworzenie najbardziej komfortowych warunków, w tym: optymalnej wilgotności powietrza i temperatury, odpowiednich dla życia pojemników lub klatek, przestrzeganie norm sanitarnych i higienicznych na całej trasie, stały dostęp do czystej wody i wysokiej jakości żywności.

Odpowiedzialność za transport zwierząt

     Na dzień dzisiejszy rozmowy dotyczące odpowiedzialności stron odbywają się na etapie rozpoczęcia współpracy, więc w przyszłości takie kwestie nie powstają, a spory są rozwiązywane za pomocą podpisanej umowy. Najczęściej odpowiedzialność spoczywa na właścicielu ładunku – tylko on zna optymalne warunki transportu zwierząt i jego preferencje żywieniowe.

    Nowoczesne firmy zapewniają rozszerzony pakiet usług i, podobnie jak w przypadku przewozu szczególnie cennego ładunku, proponują nadawcy podzielić zakres odpowiedzialności i szczegółowo opisać w umowie wszystkie niezbędne dla zwierząt warunki transportu. Najważniejsze jest zrozumienie, że żywe organizmy potrzebują odpoczynku i unikania stresujących sytuacji. Pamiętaj o ważnej zasadzie – tego rodzaju transport drogowy nie może odbywać się na długich dystansach.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę