Co zaliczamy do tzw. ładunków specjalnych?

Czym jest transport specjalny i jakie są jego rodzaje?
Co zaliczamy do tzw. ładunków specjalnych?

Co zaliczamy do tzw. ładunków specjalnych?

W dzisiejszych czasach transport towarów specjalnych jest nieodłącznym elementem rynku logistycznego. Niektóre ładunki wymagają szczególnego traktowania i są objęte odrębnymi przepisami i to właśnie one stanowią przedmiot transportu specjalnego. Jakie to towary? 

Czym jest ładunek specjalny?

Ładunki specjalne to wszelkiego rodzaju towary, które wymagają dodatkowej opieki lub specjalnego traktowania podczas transportu. Ładunki specjalne mogą obejmować przedmioty o dużej wartości pieniężnej lub takie, które ze względu na swój charakter wymagają bezpiecznego transportu. Przykładami takich przedmiotów są dzieła sztuki, cenne antyki, sprzęt medyczny i elektronika.

Jakie typy transportu specjalnego możemy wyróżnić?

Przewóz ładunków specjalnych dzielimy w zależności od charakteru transportowanego towaru, który pod pewnymi względami odbiega od standardów. Rodzaje ładunków specjalnych:

  • pojazdy – do transportu tego typu używane są ciężarówki z odpowiednimi naczepami bądź kontenerami, a także lawety. Przewozowi temu podlegają wszelkiego rodzaju pojazdy, od samochodów ciężarowych po motory czy skutery,
  • ładunki ponadgabarytowe – towary, których waga lub wymiary wykraczają poza dopuszczalne na drogach limity. W tym przypadku ograniczeniom mogą podlegać przejazdy mostami lub tunelami,
  • towary chłodzone – ze względu na konieczność zachowania ich jakości i bezpieczeństwa spożywania, produkty te muszą być przewożone w kontrolowanych warunkach temperaturowych,
  • towary niebezpieczne – produkty, które ze względu na swoje właściwości chemiczne lub fizyczne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

W przypadku ładunków specjalnych konieczne jest spełnienie określonych wymagań i procedur, aby zapewnić ich bezpieczny i skuteczny transport.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę