CZYM JEST TRANSPORT ADR?

Transport towarów niebezpiecznych a przepisy prawne
CZYM JEST TRANSPORT ADR?

CZYM JEST TRANSPORT ADR?

Pojęcie ADR związane jest z przewozem towarów niebezpiecznych, takich jak m.in. substancje wybuchowe czy trujące. Dowiedz się, na czym on polega i jakie wymogi musi spełniać.

Na czym polega przewóz towarów niebezpiecznych?

ADR to międzynarodowa konwencja, której przepisy regulują transport drogowy ładunków i towarów niebezpiecznych. Jej podstawę stanowią wytyczne Komisji Narodów Zjednoczonych ONZ. Treść konwencji określa zagrożenia związane z przewozem takich ładunków, a także odpowiednie metody przeciwdziałania.

Do towarów niebezpiecznych zaliczają się m.in. substancje:

  • zapalne w stanie ciekłym lub stałym,
  • wybuchowe,
  • o działaniu żrącym,
  • trujące,
  • radioaktywne,
  • zakaźne,
  • samozapalne,
  • gazy.

Zgodnie z przepisami ADR transport towarów niebezpiecznych jest dopuszczalny wyłącznie po spełnieniu określonych warunków. Jednym z nich jest zatrudnianie kierowców, których stan zdrowia nie wyklucza pracy z ładunkami należącymi do tej kategorii. Oprócz tego każdy etap procesu powinien przebiegać pod ścisłym nadzorem wyznaczonej do tego celu grupy doświadczonych specjalistów.

Ponadto firmy logistyczne zajmujące się przewozem towarów niebezpiecznych powinny wykorzystywać do tego celu wyłącznie pojazdy po specjalistycznym przeglądzie technicznym i opatrzone oficjalnym zezwoleniem. Konieczne jest również dopilnowanie, by produkty poszczególnego typu przewożone były we właściwych warunkach.

Oprócz wymienionych procedur przewoźnik zajmuje się również kompletowaniem dokumentacji zlecenia oraz ubezpieczeniem ładunku.

Wszystkie powyższe wymogi stanowią warunek konieczny odpowiedniego zabezpieczenia przewożonych towarów. Ich nieprawidłowy transport stwarzałby zagrożenie dla życia i zdrowia kierowcy oraz innych użytkowników drogi, a ponadto mógłby skutkować przedostaniem się wysoce szkodliwych substancji do gruntu i wód gruntowych.

 

Zachęcamy do kontaktu z przedstawicielem naszej firmy w celu poznania szczegółów zlecenia. W zakładce Kontakt na naszej stronie internetowej znajdują się numery telefonów, adres e-mail oraz formularz kontaktowy.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę