DROGOWY TRANSPORT TOWARÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW

Jak zgodnie z przepisami przebiega drogowy transport towarów?
DROGOWY TRANSPORT TOWARÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW

DROGOWY TRANSPORT TOWARÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW

Aby przewożenie towarów samochodami było bezpieczne, zostało ściśle określone przepisami prawa. Zaczyna się od wymagań dotyczących samych kierowców, posiadania przez nich prawa jazdy określonej kategorii oraz czasu ich pracy. W przepisach ustalono także minimalne czasy odpoczynków i przerw w czasie jazdy. Kierowcy muszą również co pewien czas przeprowadzać specjalistyczne badania potwierdzające ich stan zdrowia oraz przechodzić odpowiednie kursy dokształcające. W tych wszystkich wymaganiach chodzi przede wszystkim o to, by przewóz towarów odbywał się nie tylko szybko, ale też bezpiecznie dla kierowców oraz wszystkich innych użytkowników dróg.

Kolejne przepisy dotyczą samych pojazdów, którymi odbywa się drogowy transport towarów. Mają one być sprawne technicznie i zbudowane w taki sposób, by jazda nimi nie zagrażała bezpieczeństwu kierowców ani innych użytkowników dróg. Nie mogą także niszczyć nawierzchni jezdni, przekraczać wyznaczonego poziomu hałasu ani wydzielać nadmiernych ilości trujących substancji. Jeśli pojazd wyposażony jest w naczepę, to ważne staje się dobre połączenie jej z ciągnikiem oraz nieprzekraczanie maksymalnej dozwolonej masy.

Transport towarów niebezpiecznych

 

Szczególnym rodzajem transportu, którego dotyczą wszystkie wymienione powyżej zasady oraz wiele innych szczegółowych przepisów i wymagań, jest przewóz towarów niebezpiecznych. Firma zajmująca się takimi usługami musi spełniać szereg wymogów i mieć duże doświadczenie w swojej branży. Istotne jest zapewnienie tym towarom odpowiednich środków transportu i właściwego oznakowania. Natomiast kierowcy zobowiązani są do przejścia specjalnych szkoleń wraz z egzaminem, które przygotowują do kierowania pojazdem z ładunkiem niebezpiecznym. Jednak ważne jest przede wszystkim odpowiednie przygotowanie takich towarów do transportu, to znaczy ich właściwe opakowanie oraz dodanie oznaczeń o przewożonych substancjach, tak aby inni użytkownicy dróg byli świadomi, jaki pojazd jedzie obok nich i mogli zachowywać wystarczające środki ostrożności.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę