Główne problemy w transporcie multimodalnym z Europy

Główne problemy w transporcie multimodalnym z Europy

Główne problemy w transporcie multimodalnym z Europy

     Szczegółowe badanie i ankietowanie europejskich firm transportowych uczestniczących w międzynarodowym transporcie towarów i działalność ekspedycyjna, doprowadziły do wniosku, że zdecydowana większość takich organizacji opowiada się za rozwojem i integracją transportu multimodalnego w głównym procesie transportowym, co doprowadzi do bezwarunkowej przewagi przewozów z Europy i innych krajów zaangażowanych w światowe stosunki handlowe.

     Pomimo chęci i aktywnego wdrożenia tego programu w życie, pojawia się szereg pytań, które bezpośrednio dotyczą jakości i odpowiedzialności stron w transporcie multimodalnym. Oto najważniejsze z nich:

  1. Różnica mentalności i szeroka geografia dostawy. Ważnym punktem we współpracy między krajami na różnych kontynentach jest wzajemne zrozumienie i współdziałanie struktur, które pomimo ogromnej odległości, różnicy kultur, psychologii wartości i innych niuansów powinny mieć jednakowe cele, zadania i chęć doprowadzenia firmy do jakościowo nowego poziomu. Organizacja działań logistycznych musi być w pełni uzgodniona nie tylko między przedstawicielami firm, ale także ze specyfiką prawodawstwa wszystkich krajów uczestniczących w transporcie. Pomimo ogólnych konwencji międzynarodowych, które regulują transport drogowy i inne metody wysyłki, ale są one bardziej ogólne, z wyłączeniem konkretnych przepisów i norm danego państwa.
  2. Problemy z komunikacją kolejową między krajami. Transport kolejowy od dawna uważany jest za jeden z najbardziej ekonomicznych sposobów przewozu towarów, szczególnie w obrębie jednego lub kilku sąsiednich państw. Do tej pory głównym problemem transportu tą metodą jest złożony system zamawiania, długie terminy dostaw i monopol w strukturze, co sprawia, że ten rodzaj transportu jest niekorzystny dla większości rodzajów ładunków drobnicowych z wyjątkiem dużych partii towarów przemysłowych i maszyn.
  3. Niedoskonałość infrastruktury. Problem ten obejmuje prawie wszystkie obszary i struktury zaangażowane w proces transportu. Rozbieżność jednego ogniwa łańcucha prowadzi do ograniczenia możliwości drugiego, co może prowadzić do niskiej jakości pracy całego łańcucha. Na przykład, zatłoczenie i słaba organizacja pracy dużych portów prowadzi do małej pojemności transportu i sezonowych skoków aktywności dostawy, co prowadzi do zamieszania podczas sporządzenia dokumentacji celnej i znajduje odzwierciedlenie w wysokich kosztach przechowywania ładunku w dokach portowych.
  4. Niewłaściwa organizacja, niewystarczające upowszechnienie i inne problemy związane z transportem kontenerowym: opóźniony zwrot, bezczynność pustych kontenerów itp.

5.         Brak możliwości wykorzystania transportu multimodalnego dla szeregu przewożonych towarów: łatwo psujących się produktów, ładunków wielkogabarytowych, towarów wartościowych itd.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę