JAK PRZEWOZIĆ ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE, KTÓRE SZYBKO SIĘ PSUJĄ?

Zgodny z prawem transport szybko psującej się żywności.
JAK PRZEWOZIĆ ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE, KTÓRE SZYBKO SIĘ PSUJĄ?

JAK PRZEWOZIĆ ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE, KTÓRE SZYBKO SIĘ PSUJĄ?

Warunki transportu artykułów spożywczych są uregulowane przez Umowę o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów. Przestrzeganie wytycznych zawartych w Umowie gwarantuje zachowanie odpowiednią jakość artykułów spożywczych.

Towary uznawane za szybko psujące się

Zgodnie z Umową ATP są to:

  • ryby,
  • mięso,
  • owoce,
  • warzywa,
  • produkty mrożone.

Warunki przewozu towaru szybko psującego się:

  • Niezbędna dokumentacja

Ustawa o transporcie drogowym nakłada na kierowcę obowiązek posiadania świadectwa zgodności środka transportu wymaganego zgodnie z umową o ATP. Dokumenty te należy okazać na każde żądanie służb kontrolnych, ich brak wiąże się z nałożeniem kary 8000 zł. Certyfikaty urządzeń wystawiają Laboratorium Badawcze Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej oraz Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie. Kontrolę należy przeprowadzić przed oddaniem środka transportu do użytku, okresowo co najmniej raz na 6 lat i za każdym razem na żądanie władz. Na pojeździe powinna zostać umieszczona tabliczka znamionowa lub nalepka ATC. Kierowca musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia, potwierdzającą brak przeciwwskazań do kontaktu z  żywnością.

  • Środki transportu i ich wyposażenie

Samochody muszą mieć konstrukcję zaprojektowaną tak, by chronić towar przed zanieczyszczeniami. Produkty spożywcze należy przewozić w szczelnych opakowaniach i odpowiednich pojemnikach, przydatne są skrzynie i palety wykonane z drewna lub plastiku. Wymagane są izotermiczne środki transportu, lodownie, chłodnie lub urządzenia grzewcze. Wszystkie muszą być regularnie czyszczone i dezynfekowane.

  • Warunki panujące wewnątrz kontenerów i transporterów

Należy zapewnić odpowiednią temperaturę dla przewożonych produktów. Wymagane są urządzenia utrzymujące i monitorujące temperaturę. Wilgotność dla większości owoców i warzyw powinna wahać się między 90 a 95%, by zapobiec więdnięciu (za niska wilgotność), pleśnieniu i kiełkowaniu (za wysoka wilgotność).

 

Spełnienie wyżej przedstawionych norm prawnych pozwala na zachowanie bezpieczeństwa żywności i zminimalizowanie ryzyka szybkiego zepsucia się towarów.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę