JAK WYGLĄDA PILOTAŻ TRANSPORTU PONADGABARYTOWEGO?

Charakterystyka pilotażu przewozu bardzo dużych ładunków
JAK WYGLĄDA PILOTAŻ TRANSPORTU PONADGABARYTOWEGO?

JAK WYGLĄDA PILOTAŻ TRANSPORTU PONADGABARYTOWEGO?

Przewożenie ładunków ponadgabarytowych wiąże się z koniecznością eskortowania pojazdu przez pilota. Samochód pilotujący musi spełniać określone wymagania, powinien być oznaczony, natomiast funkcję pilota może pełnić jedynie osoba posiadająca specjalne uprawnienia. Kiedy konieczna jest asekuracja transportu przez samochód pilotujący? Jak powinien wyglądać taki kondukt i kto może zostać pilotem?

Kiedy konieczny jest pilotaż?

Pojazd, którego długość przekracza 23 m, bądź szerokość jest większa niż 3,2 m, wymaga pilotażu. Również wysokość pojazdu powyżej 4,5 m lub masa całkowita przekraczająca 60 ton określa go jako ponadgabaryt, co oznacza konieczność wykorzystania jednego samochodu pilotującego. W przypadku gdy długość samochodu jest większa niż 30 m lub szerokość przekracza 3,6 m, niezbędne staje się użycie dwóch pojazdów eskortujących, z których jeden znajduje się na przodzie, drugi z tyłu kawalkady. Ładunki ponadgabarytowe przewożone pojazdem o wysokości powyżej 4,7 m lub masie powyżej 80 ton również muszą być pilotowane przez dwa samochody.

Zadania pilota podczas przewożenia ładunków ponadgabarytowych

Rolą pilota jest zapewnienie bezpieczeństwa transportu, ma on zadbać zarówno o pojazd pilotowany, jak i o innych uczestników ruchu. Nadzór musi być sprawowany podczas przemieszczania się pojazdu, ale także w trakcie jego postoju. Pilot musi podjąć odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia pilotowanego transporty, gdy ma miejsce jakaś awaria. Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia ma prawo wydawać polecenia innym uczestnikom ruchu, może także w określonej sytuacji wstrzymać pilotaż, czy też zorganizować ruch wahadłowy. Ma ona również obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia miejsca, w którym dojdzie do awarii, nieplanowanego postoju lub innego zdarzenia. 

Aby zdobyć uprawnienia pilota należy przejść szkolenie i zdać egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). O uprawnieniach i zakresie obowiązków pilota stanowią przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z 23 maja 2012 roku, a także Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 grudnia 2003 roku.

Jak powinien być oznakowany samochód pilotujący?

Auto pilotujące powinno zostać wyposażone w tablicę umieszczoną na dachu. Może być ona w formie świetlnej. Na dachu muszą znajdować się także dwa światła żółtej barwy (w linii równej z tablicą, widoczne z odległości 150 m). Samochód ma posiadać urządzenia nagłaśniające oraz umożliwiające komunikację z kierowcą prowadzącym pojazd ponadgabarytowy. Dodatkowe oznakowanie auta pilotującego to: światło żółte z czarnym napisem PILOT, światła zwane szperaczami.

Zdarza się, że transport musi pilotować policja. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie odpowiedniego zawiadomienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji lub Komendanta Głównego Policji.

 

 

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę