JAKICH WYMAGA UPRAWNIEŃ TRANSPORT ADR?

Zasady dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych
JAKICH WYMAGA UPRAWNIEŃ TRANSPORT ADR?

JAKICH WYMAGA UPRAWNIEŃ TRANSPORT ADR?

Konwencja ADR to międzynarodowa umowa stanowiąca zbiór zasad dotyczących transportu towarów niebezpiecznych. Została sporządzona w Genewie w 1957 roku, a jej przepisy są aktualizowane co dwa lata. W Polsce przewozem tego rodzaju materiałów i towarów mogą zajmować się jedynie osoby, które ukończyły 21 lat i uczestniczyły w stosownym szkoleniu zwieńczonym zdanym egzaminem. Jakie uprawnienia są niezbędne? Dlaczego tak istotne są odpowiednie kwalifikacje podczas świadczenia usług przewozu ADR?

Szkolenie dla kierowców i pracowników

Przewożone towary uznane za niebezpieczne to między innymi materiały wybuchowe, samozapalne, gazy, a także trujące czy promieniotwórcze i żrące. Każdy przewoźnik, ale także strona nadająca i odbierająca transport towarów niebezpiecznych jest zobowiązana do przestrzegania ściśle określonych zasad bezpieczeństwa. Obowiązkiem uczestników transportu materiałów zaliczanych do niebezpiecznych jest zachowanie środków ostrożności oraz przewidywanie możliwych skutków takiego zagrożenia. Jednym z wymagań stawianych kierowcom jest kryterium wiekowe, a także ukończenie specjalistycznego kursu zwieńczonego egzaminem, który nadaje uprawnienia (muszą być one odnawiane co 5 lat). Co ważne, nie tylko kierowcy muszą się szkolić — wymóg ten dotyczy wszystkich pracowników firmy transportowej. Każda osoba musi wiedzieć, jak powinna zachować się, pracując z materiałami niebezpiecznymi, jak ma chronić siebie i innych, jak reagować w razie wystąpienia zagrożenia. Przeszkoleni pracownicy otrzymują stosowne zaświadczenia.

Kim jest doradca ADR?

Międzynarodowa Konwencja ADR nakazuje firmom zajmującym się transportem materiałów niebezpiecznych, zatrudnienie tzw. doradcy ADR. Jego zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wszystkimi kwestiami związanymi ze wspomnianym transportem. Sprawowanie tej funkcji możliwe jest także po przejściu szkolenia i zdaniu egzaminu. 

Warto zaznaczyć, że do najważniejszych zadań związanych z transportem materiałów niebezpiecznych wszystkich osób uczestniczących w nadaniu, załadunku, przewozie i rozładunku należą:

  • prawidłowa klasyfikacja materiałów,
  • stosowanie odpowiednich opakowań,
  • używanie specjalnych oznaczeń pojazdów, kontenerów poprzez stosowne naklejki.

Przewoźnik musi zwrócić szczególną uwagę na szczelność opakowań, ewentualne uszkodzenia czy wycieki.  

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę