Jakie normy i wymagania są stawiane w transporcie drogowym żywności?

Wymagania stawiane przewoźnikom żywności w świetle przepisów
Jakie normy i wymagania są stawiane w transporcie drogowym żywności?

Jakie normy i wymagania są stawiane w transporcie drogowym żywności?

Dystrybucja produktów spożywczych podlega restrykcyjnym normom. Przewoźnikom trudniącym się drogowym transportem żywności stawiane są liczne wymagania, których przestrzeganie, jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, oznacza działanie w granicach prawa, a po drugie, ogranicza ryzyko strat materialnych i niweluje zagrożenie dla przyszłych konsumentów. O jakich wymaganiach mowa? Wyjaśniamy to w dzisiejszym artykule.

Regulacje prawne obowiązujące w drogowym transporcie żywności

Wymagania stawiane przewoźnikom produktów spożywczych zostały wyodrębnione w kilku aktach prawnych. Podstawą jest m.in. ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. Moc prawną mają również międzynarodowe rozporządzenia ujednolicające kwestie transportu żywności w obrębie wszystkich państw UE oraz poza nią. Wśród znaczących regulacji warto wymienić np. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa żywności oraz Nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych. Szczególne znaczenie ma również międzynarodowa umowa ATP dotycząca przewozu towarów szybko się psujących.

Przykładowe obowiązki przewoźników żywności

Na podstawie wspomnianych regulacji prawnych przewozem produktów żywnościowych mogą trudnić się firmy, które dysponują pojazdami zatwierdzonymi przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny. Każdy samochód przeznaczony do drogowego transportu żywności musi spełniać określone normy czystości. Ponadto w zależności od przewożonych towarów środki transportu muszą zapewniać dogodne warunki do ich przechowywania. Przykładowo w przypadku transportu chłodniczego niezbędne jest wyposażenie pojazdu w system rejestrowania aktualnej temperatury. Poza tym do obowiązków przewoźników zalicza się np. wdrożenie zasad systemu HACCP.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę