Jakie przepisy dotyczące kabotażu obowiązują w Europie?

Co trzeba wiedzieć na temat regulacji w zakresie kabotażu?
Jakie przepisy dotyczące kabotażu obowiązują w Europie?

Jakie przepisy dotyczące kabotażu obowiązują w Europie?

Kabotaż to termin stosowany w transporcie do określenia przewozu osób lub towarów między dwoma miejscami znajdującymi się w granicach tego samego kraju, wykonanego przez pojazd z innego państwa. Chociaż kabotaż może odnosić się do transportu morskiego, lotniczego czy kolejowego, najczęściej używa się go w kontekście transportu drogowego. Jest to działalność ściśle regulowana, mająca na celu ochronę rynków lokalnych przed konkurencją zagraniczną, a jednocześnie umożliwiająca korzystanie z międzynarodowej floty transportowej w celu zwiększenia efektywności logistycznej i zmniejszenia braków w pojemności transportowej wewnątrz państw. Przewozy kabotażowe wykonuje firma Intrade. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Przepisy dotyczące kabotażu w Unii Europejskiej

W Unii Europejskiej regulacje kabotażowe są ujednolicone, co pozwala na względną swobodę przepływu towarów i usług, lecz z pewnymi ograniczeniami. Zasady te zostały opracowane w celu zapewnienia równowagi między otwartym rynkiem a ochroną interesów lokalnych przewoźników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przewoźnicy z jednego kraju UE mogą wykonywać ograniczoną liczbę operacji kabotażowych na terytorium innego państwa członkowskiego, po zakończeniu międzynarodowego przewozu towarów. Obecnie, po dostarczeniu ładunku międzynarodowego, przewoźnik może przeprowadzić do trzech operacji kabotażowych w ciągu siedmiu dni. Jest to znane jako „zasada trzech operacji kabotażowych”.

Ograniczenia i wyzwania regulacyjne

Oprócz wyżej wspomnianej zasady istnieją dodatkowe ograniczenia, takie jak wymóg, aby ostatni przewóz kabotażowy został zakończony nie później niż w ciągu siedmiu dni od momentu zakończenia przewozu międzynarodowego. Takie przepisy mają na celu zapobieganie nadużyciom i ciągłemu wykonywaniu kabotażu przez zagraniczne firmy, co mogłoby negatywnie wpłynąć na lokalnych przewoźników. Regulacje te są przedmiotem ciągłej oceny i mogą ulec zmianie w odpowiedzi na dynamikę rynku oraz potrzeby różnych państw członkowskich. Ostatecznym celem jest utrzymanie sprawiedliwej konkurencji na jednolitym rynku europejskim przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości i efektywności usług transportowych.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę