JAKIE SĄ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTOWEGO W DOBIE COVID-19?

Jakie obostrzenia dotyczą kierowców transportu towarowego?
JAKIE SĄ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTOWEGO W DOBIE COVID-19?

JAKIE SĄ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTOWEGO W DOBIE COVID-19?

Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na nasze codzienne funkcjonowanie. Wirus uderzył w większość branż gospodarczych, a nakładane restrykcje skutecznie ograniczyły swobodę podróżowania oraz transportu. Obostrzenia odnoszą się szczególnie do przewozów osobowych, w których to zredukowana została dopuszczalna liczba pasażerów w pojeździe oraz nałożony został obowiązek zakrywania ust w trakcie jazdy.

Drogowy transport towarów nie został ograniczony w tak znaczący sposób, niemniej nie oznacza to, że w tym sektorze pominięto obostrzenia. Kierowca, który często podróżuje sam, ma mniejsze szanse na zarażenie się koronawirusem podczas jazdy, ale ryzyko zachorowania zwiększa się za to w trakcie postojów czy załadunku lub rozładunku towarów. Warto więc poznać obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Reżim sanitarny a bezpieczeństwo transportu towarowego

Celem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich środków bezpieczeństwa minimalizujących ryzyko zakażenia wirusem COVID-19. Te same zasady obowiązują kierowców przewożących różnego rodzaju towary. Najistotniejsze jest poinformowanie pracowników o istniejących zagrożeniach, co powinno przełożyć się na ich zachowanie odpowiadające restrykcjom sanitarnym. Ponadto, wskazane jest przede wszystkim przypisanie pojazdu do konkretnego kierowcy, tak, by zminimalizować kontakt między pracownikami. Obowiązkowe jest również regularne dezynfekowanie kabiny. Kierowcy muszą mieć zagwarantowany dostęp do środków do dezynfekcji zarówno w pojeździe, jak i w miejscach załadunku i rozładunku towarów.

Zalecane jest również planowanie pracy kierowców, w taki sposób, by postępować zgodnie z obostrzeniami, zwłaszcza w trakcie postojów lub dojazdów do miejsca docelowego. W punktach rozładunku i załadunku kierowcy muszą poddać się kontroli stanu zdrowia. Konieczne jest również ograniczenie do minimum kontaktów z innymi osobami i pozostawianie kierowców w samochodach tak długo, jak jest to możliwe. Z kolei w razie niezbędności kontaktu istotne jest zachowanie odpowiedniej odległości od drugiej osoby. Podczas spotkań z innymi osobami w miejscu pracy kierowcy zobowiązani są także do zakrywania ust i nosa.  Ponadto znaczenie ma bieżące informowanie kierowców o oblężeniach parkingów i kierowanie ich do miejsc mniej zatłoczonych.

Transport towarowy a przejazdy za granicę

Obostrzenia pandemiczne w krajach poza granicami Polski są różne, dlatego przed rozpoczęciem przewozu istotne jest zapoznanie kierowcy z restrykcjami obowiązującymi w danym miejscu. Swobodny przepływ towarów w Unii Europejskiej gwarantują tzw. uprzywilejowane korytarze dla przewoźników na przejściach granicznych. W tych punktach przeprowadzane są obowiązkowe kontrole sanitarne, którym musi się poddać każdy kierowca. Co istotne, zawodowi kierowcy nie muszą mieć wykonywanych testów na obecność koronawirusa, aczkolwiek w wielu krajach konieczne jest zgłaszanie przejazdów oraz okazywanie zaświadczeń potwierdzających odbywanie podróży służbowej. Ponadto, niekiedy obligatoryjne jest posiadanie dokumentów zawierających informacje na temat danych kierowcy, celu podróży oraz czasu jej trwania.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę