JAKIE STANDARDY POWINNY SPEŁNIAĆ POJAZDY PRZEZNACZONE DO DROGOWEGO TRANSPORTU TOWARÓW?

Pojazdy do transportu drogowego towarów — najważniejsze standardy
JAKIE STANDARDY POWINNY SPEŁNIAĆ POJAZDY PRZEZNACZONE DO DROGOWEGO TRANSPORTU TOWARÓW?

JAKIE STANDARDY POWINNY SPEŁNIAĆ POJAZDY PRZEZNACZONE DO DROGOWEGO TRANSPORTU TOWARÓW?

Środki transportu drogowego do przewozu towarów to przede wszystkim różnego rodzaju samochody dostawcze, samochody ciężarowe, samochody chłodnicze, cysterny do przewozu różnego rodzaju ładunków płynnych, samochody wywrotki, samochody do przewozu zwierząt itd. Zarówno procesy związane z przewozami, jak i same pojazdy wykorzystywane w tym celu, podlegają określonym normom i regulacjom prawnym. W tym wpisie wyjaśniamy, jakie podstawowe standardy powinny spełniać pojazdy przeznaczone do transportu drogowego różnych towarów.

Standardy bezpieczeństwa zgodne z certyfikatem ISO28000:2007

Nasza firma, specjalizująca się w transporcie drogowym towarów, wszystkie zlecenia realizuje z troską o utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa zgodnych z uzyskanym certyfikatem ISO28000:2007. Certyfikat ten określa wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem. Jest to norma, która wymaga od firmy posiadania wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i spełnienia innych wymogów prawnych. Zarządzanie bezpieczeństwem jest powiązane z wieloma mechanizmami, których celem jest zagwarantowanie sprawnego przebiegu łańcucha dostaw i zredukowania ewentualnych ryzyk. Gwarantuje szereg korzyści nie tylko dla firmy świadczącej usługi transportowe, ale również dla jej Klientów, którzy mogą mieć pewność wysokich standardów bezpieczeństwa.

Różne towary, różne wymogi dotyczące pojazdów

Rodzaj środka transportu oraz wszelkie wymagania w stosunku do niego powinny być zgodne ze specyfiką przewożonego towaru. Transport towarów niebezpiecznych odbywa się specjalnymi pojazdami, które uzyskały niezbędne zezwolenia na przewóz ładunków zagrażających zdrowiu i środowisku naturalnemu. Taki pojazd musi posiadać świadectwo ADR, które potwierdza, że zostały spełnione wszystkie wymagania bezpiecznego przewozu towarów po drogach.

Transport chłodniczy odbywa się pojazdami wyposażonymi w specjalne agregaty chłodnicze, które pozwolą utrzymywać pożądaną temperaturę podczas całej trasy niezależnie od jej długości i harmonogramu. Są to wyspecjalizowane pojazdy chłodnicze, poddawane regularnym kontrolom i inspekcjom w celu dopuszczenia ich do drogowego transportu towarów.

 

Towary ponadgabarytowe odbywa się przede wszystkim zaawansowanym naczepami i przyczepami o olbrzymiej ładowności.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę