Jakie szkolenia muszą przechodzić kierowcy przewożący ładunki ADR?

Co powinno się wiedzieć o szkoleniu ADR dla kierowców?
Jakie szkolenia muszą przechodzić kierowcy przewożący ładunki ADR?

Jakie szkolenia muszą przechodzić kierowcy przewożący ładunki ADR?

Firmy zajmujące się spedycją i transportem podejmują się dostarczania rozmaitych ładunków. Poza klasycznymi przewozami produktów paletyzowanych w grę wchodzą także m.in. towary wożone luzem, a ponadto wszelkiego rodzaju gazy i ciecze. Dużą popularnością cieszy się obsługa ładunków ponadnormatywnych tzw. wielkogabarytowych oraz substancji wymagających monitorowania np. farmaceutyków. Ważnym obszarem jest również transport towarów ADR. Zalicza się do nich materiały, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. Wśród nich znajdują się ciecze i gazy łatwopalne, wybuchowe oraz substancje żrące i trujące. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Co wiąże się z przewozem ładunków ADR?

Przewóz ładunków ADR wymaga korzystania ze specjalnie oznakowanych pojazdów. Służy to usprawnieniu ewentualnej akcji ratunkowej lub gaśniczej, w sytuacji, gdyby doszło do zdarzenia drogowego z udziałem takiego auta. Niezbędnymi elementami okazują się w takich przypadkach tablice ostrzegawczo-informacyjne określające typ wiezionej substancji za sprawą kodu liczbowego na pomarańczowej tablicy z czarnym obramowaniem. Całość uzupełnia piktogram pokazujący charakter powodowanego zagrożenia. Pojazd musi też być wyposażony we właściwy w danej sytuacji sprzęt gaśniczy oraz środki ochrony indywidualnej dla kierowcy.

Jakie są wymagania wobec kierowcy obsługującego ładunek ADR?     

Osoba prowadząca pojazd, którym wykonuje się przewóz ładunków ADR, musi mieć dokumenty potwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia. Uprawnienia ADR pozwalają na przewożenie ładunków niebezpiecznych po kursie podstawowym. Jeżeli w grę mają wchodzić cysterny, nie obejdzie się bez szkolenia dodatkowego. W przypadku materiałów wybuchowych i promieniotwórczych konieczne jest szkolenie wydłużone. Szkolenie ADR jest ważne przez 5 lat, a po tym okresie kierowca musi odbyć kurs doskonalący.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę