Jakie wymogi muszą spełniać pojazdy służące do przewozu ADR?

Jakimi pojazdami można legalnie przewozić ładunki ADR?
Jakie wymogi muszą spełniać pojazdy służące do przewozu ADR?

Jakie wymogi muszą spełniać pojazdy służące do przewozu ADR?

Przewóz towarów z kategorii ADR, określanych mianem ładunków niebezpiecznych, jest regulowany prawnie. Traktują o nim zarówno polskie przepisy drogowe, jak i międzynarodowe akty prawne. Wśród nich jedną z najważniejszych regulacji jest konwencja ADR, która m.in. definiuje obowiązki przewoźników towarów sklasyfikowanych jako niebezpieczne. Zgodnie z jej założeniami ładunki ADR mogą przewozić wyłącznie uprawnieni do tego kierowcy, którzy mają do swojej dyspozycji pojazdy spełniające określone wymagania.

Jakie pojazdy są przystosowane do przewozu towarów ADR?

Możliwość realizowania przewozów towarów niebezpiecznych mają wyłącznie pojazdy, które uzyskały stosowne świadectwa ADR. W praktyce takie dokumenty, dopuszczające pojazd do transportu ładunków ADR, wystawiane są po wykonaniu odpowiednich badań technicznych w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Transport towarów ADR mogą realizować pojazdy w pełni sprawne technicznie i odpowiednio zabezpieczone. Dodatkowo każdy z nich musi być właściwie oznaczony specjalnymi tablicami ADR.

Przykładowe wymogi, jakie muszą spełnić pojazdy przystosowane do transportu ADR

Towary niebezpieczne mogą być przewożone w cysternach, pojazdach zamkniętych, a nawet otwartych, ale pod warunkiem umieszczenia ich w odpowiednich opakowaniach. W każdym przypadku należy je zabezpieczyć m.in. przed ewentualnym przemieszczaniem się podczas jazdy. Kluczowe znaczenie ma też dostateczne zabezpieczenie kabiny kierowcy. W pojeździe wykorzystywanym do przewozu towarów ADR musi się też znaleźć podstawowy i specjalistyczny sprzęt awaryjny adekwatny do rodzaju przewożonego ładunku. Mowa m.in. o gaśnicach i środkach ochrony indywidualnej, takich jak np. rękawice, okulary, kamizelki odblaskowe czy maski ucieczkowe (niezbędne w przypadku transportu gazów).

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę