KLASY I OZNAKOWANIA ADR. JAK ROZPOZNAĆ SYMBOLE?

Oznakowania ADR - jak rozpoznać symbole towarów niebezpiecznych?
KLASY I OZNAKOWANIA ADR. JAK ROZPOZNAĆ SYMBOLE?

KLASY I OZNAKOWANIA ADR. JAK ROZPOZNAĆ SYMBOLE?

Jako towary niebezpieczne określamy materiały, przedmioty i substancje, których przewóz jest zabroniony albo dopuszczony pod warunkiem spełnienia wymogów określonych umową ADR.

Na jakiej podstawie umowa ADR klasyfikuje towary?

Lista towarów niebezpiecznych, dopuszczonych i niedopuszczonych do przewozu oraz wytyczne dotyczące zaklasyfikowania materiałów znajdują się w Tabeli A Umowy ADR. Każdej pozycji wykazu odpowiada czterocyfrowy numer UN, nazwa i opis towaru niebezpiecznego. Zależnie od rodzaju przewożonego materiału wyróżnia się kilka rodzajów pozycji:

 1. Dokładna nazwa – towary dobrze zdefiniowane (np. UN 1170 ETANOL)
 2. Nazwa grupowa – dobrze zdefiniowane grupy towarów (np. UN 1133 KLEJE)
 3. Nazwa właściwości – grupy towarów o zdefiniowanych właściwościach chemicznych lub technicznych (np. UN 1588 CYJANKI, NIEORGANICZNE, STAŁE, I.N.O.)
 4. Nazwa opisująca właściwości niebezpieczne – towary posiadające jedną lub więcej właściwości niebezpieczne (np. UN 2920 MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, ZAPALNY, I.N.O.)

Podczas klasyfikowania towaru trzeba najpierw ustalić jego numer UN z nazwą. Jeśli nie można tego wykonać, należy wykorzystać pozycje grupowe z punktu 2. i 3.  Gdy to również nie pozwala na klasyfikację, wykorzystuje się ogólną grupę czwartą.

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych ADR

Każdy towar niebezpieczny jest zakwalifikowany do jednej z trzynastu klas, w zależności od rodzaju zagrożenia, które stwarza. Są to kolejno klasy:

 • 1. Materiały i przedmioty wybuchowe
 • 2. Gazy
 • 3. Materiały ciekłe zapalne
 • 4.1 Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone
 • 4.2 Materiały samozapalne
 • 4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
 • 5.1 Materiały utleniające
 • 5.2 Nadtlenki organiczne
 • 6.1 Materiały trujące
 • 6.2 Materiały zakaźne
 • 7. Materiały promieniotwórcze
 • 8. Materiały żrące
 • 9. Różne materiały i przedmioty

Dla niektórych klas towarów niebezpiecznych wyróżnia się grupy pakowania. Podzielone są wg stopnia stwarzania zagrożenia:

 1. grupa – duże
 2. grupa – średnie
 3. grupa – małe

 

W razie problemów w klasyfikacji materiałów lub przedmiotów przydatna jest karta charakterystyki danego towaru. W niej powinna znaleźć się informacja, czy podlega on pod przepisy umowy ADR.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę