KONSOLIDACJA DOSTAW W TEORII I PRAKTYCE

Czym jest konsolidacja dostaw i jakie korzyści się z nią wiążą?
KONSOLIDACJA DOSTAW W TEORII I PRAKTYCE

KONSOLIDACJA DOSTAW W TEORII I PRAKTYCE

Konsolidacja dostaw to jedna z często wykorzystywanych metod w transporcie i logistyce. Polega na łączeniu kilku różnych przesyłek w jeden ładunek. Takie rozwiązanie jest wdrażane przede wszystkim w celu optymalizacji kosztów.

Konsolidacja dostaw w transporcie. Najważniejsze zagadnienia

Konsolidacja dostaw to proces łączenia niewielkich przesyłek, w tym od różnych dostawców do różnych odbiorców, w celu przewozu ich jednym środkiem transportu, np. w kontenerze. Tego rodzaju przesyłki określane są jako niepełnokontenerowe lub drobnicowe.

Proces konsolidacji nie dotyczy wyłącznie transportu ładunków. Znajduje zastosowanie także w magazynach na różnych etapach obsługi towaru, np. podczas przyjęcia do magazynu, składowania, załadunku i rozładunku itd. Rozwiązania z tego zakresu wdrażane są przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztu wysyłek, głównie tych realizowanych na duże odległości. Jest to szczególnie korzystne dla mniejszych firm, które nie są w stanie zapełnić całości naczepy lub kontenera przewoźnika, a konieczność skorzystania z opcji pełnego ładunku jest zwyczajnie nieopłacalna.

Decydując się na konsolidację, ponosi się wyłącznie koszty obejmujące miejsce, jakie zajmuje ładunek w naczepie/kontenerze. Firma transportowa grupuje zamówienia od różnych dostawców, których może łączyć ten sam lub różne adresy dostawy. Działanie takie jest opłacalne finansowo dla wszystkich stron biorących udział w operacji.

Są jednak pewne minusy konsolidacji, które trzeba wziąć pod uwagę. Jednym z nich jest wydłużenie czasu realizacji wysyłki zamówienia.

Korzyści wynikające z konsolidacji dostaw

Konsolidacja dostaw znajduje zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie zamówienie nie jest na tyle duże, aby wypełnić całą naczepę samochodu ciężarowego czy kontener transportowy, a więc przewóz towarów mógłby być dla firmy nieopłacalny. Oszczędność kosztów transportu to jedna z najważniejszych korzyści wynikających z konsolidacji. Jest to szczególnie opłacalne rozwiązanie dla mniejszych i średnich firm, które nie obsługują dużej liczby wysyłek.

 

Dla sektora transportowego konsolidacja jest też okazją do podnoszenia jakości oferowanych usług. Firmy transportowe mogą poszerzać swoją ofertę przewozową np. o częstsze przeprowadzanie wysyłek lub większą liczbę obsługiwanych punktów docelowych. Jest to również najlepszy sposób, aby wydajniej wykorzystać całą dostępną przestrzeń w samochodach ciężarowych, kontenerach czy magazynach składowania.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę