Kontrola norm AETR i ich pochodzenie - co muszą wiedzieć firmy transportowe

Kontrola norm AETR i ich pochodzenie - co muszą wiedzieć firmy transportowe

Kontrola norm AETR i ich pochodzenie - co muszą wiedzieć firmy transportowe

Skrót AETR oznacza Porozumienie europejskie, które dotyczy pracy kierowców zajmujących się międzynarodowym transportem towarów i pasażerów. Podsumowując, jest to kontrola trybu odpoczynku i pracy w podróży, od którego zależy bezpieczeństwo podczas ruchu drogowego. Ostatnie lata są przełomowe - wprowadzono kontrolę tachograficzną pojazdów przekraczających granicę. Jakie są główne wymagania dotyczące transportu towarów?

Z historii

Jeszcze w latach 1930-1940 istniały tachografy do celów komercyjnych. Właściciele firm i przedsiębiorstw nadzorowali pracę pracowników i prowadzili ewidencję nieprzestrzegania przez kierowców warunków jazdy oraz odchyleń od trasy. Okazało się, że wszystkie wypadki zdarzają się z kilku głównych powodów – jest to albo przyspieszenie, albo utrata uwagi kierowcy, na przykład, jeśli chce spać. Z powodu tych wskaźników zdarzało się do 30 % wszystkich wypadków. Dlatego było postanowiono wprowadzić kontrolę tachograficzną już na bardziej poważniejszym poziomie legislacyjnym. Ale można to było dokonać tylko poprzez przyjęcie pewnego rodzaju standardu dotyczącego wszystkich, a także umożliwiającego inspektorom na drodze odczytywać dane tachografów i oceniać stopień bezpieczeństwa, który był przestrzegany podczas transportu drogowego. W 1970 roku w Europie przyjęto porozumienie regulujące działanie pojazdów. ZSRR przystąpił do tych przepisów sześć lat później.

Ewolucja tachografów

Najpierw zastosowano ich analogowe warianty. Cyfrowe pojawiły się znacznie później, a powszechnie zostały wdrożone dopiero 14 lat temu. Na ten postęp technologiczny wpłynęła potrzeba modernizacji ochrony kryptograficznej. Oszukiwanie cyfrowego urządzenia stało się znacznie trudniejsze. Następnie zmieniły się wymagania techniczne do AETR. Konieczne było wzmocnienie stopnia ochrony, dlatego w Europie wynaleziono czujnik o maksymalnym stopniu ochrony przed oddziaływaniem magnesów. Jednak niektóre firmy logistyczne nadal korzystają z urządzeń analogowych, ale głównie w transporcie krajowym i tylko w niektórych krajach świata.

Szczególne warunki ochrony

Jednym z najbardziej przemyślanych momentów w AETR jest kontrolowanie snu. Mianowicie - czas trwania ruchu jednostajnego i wielkość momentu między jego dwoma cyklami. Określono momenty maksymalnego okresu przebywania samochodu w tym trybie i minimalnej przerwy między nimi.

Co muszą wiedzieć firmy transportowe, które mają do czynienia z normami AETR i jak odbywa się nadzór nad bezpiecznym reżimem?

Prosty przykład ilustrujący sytuację – jeśli kierowca popełnił jakieś wykroczenie, na przykład w Japonii, to po powrocie do pierwotnego punktu lub podczas następnej podróży, może zapłacić grzywnę. Zachęca to do przestrzegania ustalonych zasad. Należy rozumieć, że każde urządzenie rejestruje wszystkie dane dotyczące naruszeń. Jest to wyraźnie widoczne podczas ich wydrukowania, gdzie jest określono typ, rodzaj, czas trwania, datę i godzinę.  Kary, nawiasem mówiąc, są różne. Najbardziej niskie, jeśli kierowca nie dokonał adnotacji przed snem (odpoczynkiem) i wpisał ją tylko rano, ręcznie – po prostu o tym zapomniał. Ale bardzo istotnym momentem w tym przypadku powinien być brak poważnych konsekwencji takiej niedyskrecji.

 
 
 
 
Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę