KTO MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI DROGOWEGO TRANSPORTU TOWARÓW?

Co jest wymagane, aby świadczyć usługi transportu towarów?
KTO MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI DROGOWEGO TRANSPORTU TOWARÓW?

KTO MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI DROGOWEGO TRANSPORTU TOWARÓW?

Podmioty chcące rozpocząć lub poszerzyć swoją działalność o usługi transportowe muszą wiedzieć, że biznes tego typu należy do działalności regulowanych. Oznacza to, że podmioty świadczące usługi transportu drogowego muszą zazwyczaj spełniać szereg dodatkowych wymagań.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest podstawowym wymogiem, który musi spełniać firma transportowa chcąca przewozić towary na terenie RP. Wydawane jest przez starostwo powiatowe właściwe siedzibie firmy, a uzyskanie go wymaga posiadania:

  • rzeczywistej i stałej siedziby,
  • odpowiednich zdolności finansowych – prawo określa rezerwy kapitałowe, które firma musi posiadać, zależnie posiadanych pojazdów,
  • kompetencji zawodowych – co najmniej jedna osoba zarządzająca przedsiębiorstwem musi posiadać Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym,
  • zaświadczenia o niekaralności – oznacza to, że właściciel nie został skazany prawomocnym wyrokiem za określone przestępstwa i nie podlega karom za naruszenie przepisów transportu drogowego,
  • co najmniej jednego pojazdu.

Odpowiednie warunki lokalowe

Firma musi posiadać odpowiednią bazę eksploatacyjną, która umożliwia nieprzerwane prowadzenie działalności.

W skład takiej bazy muszą wchodzić miejsca:

  • postojowe,
  • do załadunku, rozładunku i łączenia ładunków,
  • konserwacji i naprawy pojazdów.

W praktyce oznacza to dysponowanie budynkiem przystosowanym specjalnie pod potrzeby branży transportowej, spełniającego wymagania BHP, budowlane i sanitarne.

Jeżeli firma chce świadczyć bardziej specjalistyczne usługi, takie jak przewóz towarów niebezpiecznych, musi zdobyć dodatkowe uprawnienia.

Od powyżej opisanych wymogów istnieje wyjątek. Zezwolenie nie jest wymagane od firm przewożących towary pojazdami o DMC poniżej 3,5 tony. Od kwietnia 2022 roku prawo ulegnie zmianie i limit ten zostanie pomniejszony do 2,5 tony.

 

Jak widać, aby świadczyć usługi transportu towarów na większą skalę potrzeba nie tylko chęci, ale też odpowiedniego zaplecza kadrowego, finansowego i sprzętowego.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę