KTÓRE ŁADUNKI UCHODZĄ ZA SZCZEGÓLNIE KOSZTOWNE?

Transport, jakich ładunków należy do szczególnie kosztownych?
KTÓRE ŁADUNKI UCHODZĄ ZA SZCZEGÓLNIE KOSZTOWNE?

KTÓRE ŁADUNKI UCHODZĄ ZA SZCZEGÓLNIE KOSZTOWNE?

Rzeczy wartościowe, czyli przedmioty o wysokiej wartości rynkowej należą do ładunków szczególnie kosztownych.

Które ładunki uchodzą za szczególnie kosztowne?

Pośród różnych rodzajów ładunków wyróżnić można bardzo kosztowne. Wśród nich znajdziemy m.in. takie grupy jak: elektronika, dzieła sztuki, antyki, przedmioty kolekcjonerskie, papierosy i alkohol. Przewóz ładunków wartościowych nakłada na firmę dużą odpowiedzialność, a ta wymaga stosownych procedur. Najważniejsze jest zabezpieczenie transportu od momentu załadunku poprzez trasę aż do miejsca docelowego. Wymaga to szczególnego nadzorowania, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Ważne jest wyznaczenie określonej grupy pracowników, która będzie zaangażowana w proces transportu. Do danych o przewożonym ładunku, czyli rodzaj, przebieg trasy, ewentualnych postojach powinni mieć dostęp tylko niektóre osoby, ściśle związane z nadzorowaniem transportu. Środek transportu musi być wyposażony w system GPS do monitorowania całej trasy 24/h, ciągły kontakt z kierowcami oraz ubezpieczony. Taki transport należy zlecić doświadczonej firmie Intrade.

Transport ładunków ponadgabarytowych

Transport ponadgabarytowy wymaga szczególnego przygotowania. Jeśli ciężar oraz wielkość ładunku przekraczają dopuszczalne normy przewozu, należy zorganizować transport specjalnym pojazdem do tego przystosowanym. Ponadto przewoźnik zobowiązany jest do pozyskania odpowiednich zezwoleń na przejazd. Najczęściej takie ładunki przewożone są w godzinach nocnych, gdyż wymaga to przystosowania warunków drogowych. Do ładunków ponadgabarytowych zalicza się przewóz maszyn budowlanych, urządzeń przemysłowych, elementów konstrukcyjnych. Zorganizowanie transportu ponadgabarytowego wymaga dobrze zaplanowanego procesu koordynacyjnego, który musi uwzględniać środek transportu, trasę z uwzględniam pojawiających się ograniczeń na drogach. Źle zorganizowany generuje nieplanowane koszty.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę