Nowoczesne technologie magazynowe do przetwarzania towarów

Nowoczesne technologie magazynowe do przetwarzania towarów

Nowoczesne technologie magazynowe do przetwarzania towarów

Transport towarów – to proces długi i skomplikowany. Oprócz  transportu, towar poddaje się specjalnemu przetwarzaniu i opakowaniu w specjalnym magazynie. Pracownicy magazynu starannie czuwają nad bezpieczeństwem towaru i przestrzeganiem terminów przechowywania. Szczególna uwaga jest udzielana żywności i innym łatwo psującym się produktom. Taka kategoria towarów wymaga przestrzegania różnych wymagań i norm, na przykład, opcji pakowania, wskaźników temperatury i wilgotności.

Zorganizować i utrzymywać taki wielofunkcyjny obiekt jest dość trudne i kosztowne finansowo, dlatego wielu przedsiębiorców  wynajmują pomieszczenia magazynowe. To znacznie oszczędza twoje pieniądze i czas, a specjalnie przeszkolony personel sprawnie i szybko poradzi sobie z pakowaniem, oznakowaniem, właściwym przechowywaniem towarów oraz innymi usługami.

Zasady funkcjonowania pomieszczeń magazynowych

Praktycznie wszystkie duże magazyny, oprócz głównej działalności w zakresie przetwarzania towarów, świadczą usługi związane z załadunkiem i rozładunkiem. To uprości cały proces transportu i pomoże nawiązać bliższe więzi z klientem. W niektórych przypadkach strony mogą zawrzeć umowę o usługach związanych z pakowaniem, etykietowaniem, numeracją i prawidłowym magazynowaniem towarów. We wszystkich nowoczesnych firmach praktyka ta jest z powodzeniem stosowana, co daje duże zyski poprzez zwiększenie liczby klientów i rozszerzenie geografii biznesu.

Każdy towar ma swoją specyfikę, w zależności od tego pracownicy magazynu stosują tę lub inną technologię przetwarzania. Istnieje pewna instrukcja i regulamin, zgodnie z którymi realizowana jest optymalna obsługa. Duże znaczenie mają także warunki w pomieszczeniach magazynowych. Dla wysokiej jakości obsługi konieczne jest przestrzeganie następujących warunków:

 • Pomieszczenie o dużej powierzchni i pełnym wyposażeniu technicznym;
 • Wystarczająca powierzchnia dla sprawnego poruszania się specjalnych urządzeń i ładunków ponadgabarytowych;
 • Profesjonalny personel;
 • Sprawnie działający system automatyzacji procesu przetwarzania.

Aby zorganizować obsługę towarów na terenie własnego magazynu, właściciel towarów będzie musiał zapłacić dużą sumę i dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia wszystkich powyższych warunków. Po wykonaniu wszelkich działań, z uwzględnieniem niektórych zagrożeń, koszt towaru będzie z pewnością rosnąć. Doświadczeni biznesmeni zdają sobie sprawę, do czego to może doprowadzić, dlatego starają się optymalizować swoją działalność. Bardziej opłacalne jest korzystanie z usług wyspecjalizowanych firm: w takim przypadku towary są prawidłowo przetwarzane i przechowywane w odpowiednich warunkach, nie trzeba kupować dodatkowego sprzętu, w wyniku zmniejsza się budżet na logistykę.

W zależności od poziomu przedsiębiorstwa i jego części technicznej, magazyn oprócz przetwarzania może świadczyć jeszcze cały zakres usług:

 • Tymczasowe składowanie w specjalnie zorganizowanych warunkach, które odpowiadają wymaganiom zamawiającego i normom sanitarnym;
 • Kontrola nad przestrzeganiem wszystkich wymaganych warunków przechowywania, w tym produktów niebezpiecznych;
 • Załadunek i rozładunek za pomocą zautomatyzowanej techniki i ręcznych prac;
 • Pakowanie, przepakowywanie i etykietowanie towaru;
 • Cyfrowy system ochrony i wizualnej kontroli jakości przetwarzania i przechowywania;
 • Pakowanie i przepakowywanie w specjalne materiały opakowaniowe (kartony, drewniana skrzynia, pakowanie w stretch folią itp.);
 • Kontrola nad ilością partii towaru;
 • Ważenie i plombowanie towaru;
 • Sortowanie towaru, kształtowanie poszczególnych grup partii, szczególnie to dotyczy towarów drobnicowych;
 • Sortowanie według partii i innych parametrów określonych przez zamawiającego;
 • Ocieplenie i dodatkowe schronienie towaru w przypadku działania siły wyższej;
 • Przygotowanie całej niezbędnej dokumentacji, w tym przewozowej, do odprawy celnej.

Zalety magazynowego przetwarzania i przechowywania towarów

Firmy świadczące kompleksowe usługi magazynowe w zakresie przetwarzania i przechowywania towarów, mają wiele zalet. Nie każdy przedsiębiorca może sobie pozwolić na organizowanie własnego magazynu, a w wielu przypadkach nie ma w tym potrzeby. Tym bardziej, profesjonalnie wyposażony magazyn będzie w stanie zaoferować wszystkie niezbędne usługi w przystępnych cenach i mieć następujące przewagi:

 1. Nie ma potrzeby inwestować niemałe pieniądze w swój własny magazyn, adaptować go pod własne potrzeby, zatrudniać pracowników i rozwiązywać inne sprawy organizacyjne;
 2. Wszystkie manipulacje z ładunkiem prowadzą wysoko wykwalifikowani specjaliści, posiadający odpowiednie kwalifikacje i bogate doświadczenie;
 3. Pełna gwarancja integralności i bezpieczeństwa twojego towaru;
 4. Załadunek/rozładunek odbywa się dokładnie w terminy określone w umowie;
 5. Prosty i zrozumiały tryb pracy, przejrzysty system płatności i ubezpieczenia towaru;
 6. Indywidualne podejście. Wiele magazynów proponują każdemu klientowi swojego menedżera, który będzie załatwiał wszystkie sprawy i na bieżąco informował o aktualnych zmianach i szczegółach przechowywania.

Wniosek jest prosty: składowanie i przetwarzanie – to opłacalna inwestycja i gwarancja jakości danego towaru. Takie podejście w pracy pozwoli zwiększyć obroty handlowe i uniknąć kłopotów z prawidłowym załatwieniem formalności i magazynowaniem towaru.

Umowa na obsługę towarów

Podstawowym dokumentem do rozpoczęcia współpracy z magazynami jest umowa na przetwarzanie i przechowywanie towarów. W umowie są określone wszystkie kluczowe pojęcia i szczegółowy wykaz usług świadczonych przez firmę. Należy również określić specjalne warunki przechowywania dla danego towaru i granice odpowiedzialności obu stron. Wszelkie gwarancje i odpowiedzialność finansowa w przypadku uszkodzenia mienia będą materiałem dowodowym w przypadku wystąpienia problemów.

Umowa ma standardową formę, ale na życzenie zamawiającego może zawierać dodatkowe elementy i załączniki. Takie zmiany są niezbędne, gdyż każdy towar ma swoje indywidualne cechy i nieprzestrzeganie pewnych warunków może prowadzić do uszkodzenia produktu i dużych strat.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę