Nowoczesne technologie w transporcie drogowym. Przykłady rozwiązań

Co powinno się wiedzieć o perspektywach dla transportu drogowego?
Nowoczesne technologie w transporcie drogowym. Przykłady rozwiązań

Nowoczesne technologie w transporcie drogowym. Przykłady rozwiązań

Właściwe funkcjonowanie systemu logistycznego jest niezbędne do działania większości firm produkcyjnych i handlowych, ponieważ zapewnia regularne dostawy koniecznych surowców i półproduktów, a także gwarantuje sprawną dystrybucję wytwarzanych wyrobów. Mimo dostępności takich rozwiązań, jak przewozy morskie, lotnicze i kolejowe, wciąż zdecydowana większość produktów jest dostarczana dzięki sprawnemu oraz niezwykle elastycznemu drogowemu transportowi towarów. W Warszawie firmą świadczącą usługi w tym obszarze jest INTRADE oferująca szeroko rozumianą spedycję, obsługę celną oraz ubezpieczenie ładunków. Wraz z rozwojem technologii w najbliższej przyszłości branżę tę może jednak czekać wiele zmian. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Jak wyglądały wcześniejsze rewolucje w transporcie?

Branża transportu samochodowego rozwijała się bardzo dynamicznie w 2 połowie XX wieku. Przyczyniły się do tego wprowadzane wówczas rozwiązania. Do najważniejszych należało zastosowanie przewozów intermodalnych, a więc przewóz wystandaryzowanych kontenerów przy pomocy odpowiednich ciężarówek i naczep, a także wprowadzenie nowych typów pojazdów długodystansowych, które dały możliwość wydłużenia pokonywanych tras. Równie ważne było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, co obniżyło stawki ubezpieczeniowe. Istotnym momentem okazało się rozpowszechnienie systemu GPS, co dało możliwość łatwego planowania przejazdu oraz śledzenia położenia aut w trybie on-line.

Co czeka branżę transportową w przyszłości?

Przed branżą transportową stoi wiele wyzwań związanych z wprowadzaniem rozwiązań minimalizujących emisję spalin. Można też przypuszczać, że niebawem zaczną pojawiać się pierwsze pojazdy autonomiczne, które zaczną wykonywać regularne przewozy zamiast aut prowadzonych przez kierowcę. Mimo rozwoju dronów można mieć jednak pewność, że przewozy kołowe pozostaną istotne dla gospodarki z racji ilości ładunków, jakie mogą być dzięki nim obsługiwane.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę