Od czego zależy, czy ładunek jest uznawany za niebezpieczny?

Co uznaje się za ładunki niebezpieczne i jak je przewozić?
Od czego zależy, czy ładunek jest uznawany za niebezpieczny?

Od czego zależy, czy ładunek jest uznawany za niebezpieczny?

W logistyce można wyróżnić wiele rodzajów transportu, w tym także transport ładunków niebezpiecznych. Niezwykle ważne jest, aby przewóz towarów niebezpiecznych odbywał się zgodnie z prawem i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Co przewozi się w ramach transportu ładunków niebezpiecznych? Jak wygląda taki transport? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule. Życzymy udanej lektury.

Jakie towary przewozi się w ramach ładunków niebezpiecznych?

Ładunki niebezpieczne to towary, które mogą stanowić zagrożenie dla osób i dla środowiska naturalnego. Co ciekawe, przewóz ładunków niebezpiecznych jest dozwolony wyłącznie na podstawie odrębnych warunków określonych prawnie. Do ładunków niebezpiecznych można zaliczyć między innymi:

  • substancje palne i wybuchowe,
  • gazy,
  • materiały promieniotwórcze,
  • materiały zakaźne i trujące,
  • materiały żrące,
  • stałe i ciekłe materiały zapalne.

Warto też wspomnieć o tym, że ładunki niebezpieczne podlegają klasyfikacji według stopnia stwarzania zagrożenia. Można wyróżnić 3 grupy pakowania ładunków niebezpiecznych, które stwarzają małe, średnie lub duże zagrożenie.

Na czym polega transport towarów niebezpiecznych?

Transport towarów niebezpiecznych musi odbywać się zgodnie z przepisami prawnymi. Oznacza to, że firmy logistyczne powinny dysponować specjalnymi pojazdami do przewozu ładunków niebezpiecznych, a stan zdrowia kierowcy musi zezwalać na pracę z towarami kategorii ADR. Co więcej, do wykonania transportu ładunków niebezpiecznych konieczne jest też dokładne zabezpieczenie i oznaczenie przewożonych towarów. Ponadto transportowany towar musi być ubezpieczony. Ważne jest też skompletowanie wszystkich dokumentów i dokładne zaplanowanie trasy przewozu.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę