Odpowiedzialne przechowywanie ładunków - cechy i zalety metody

Odpowiedzialne przechowywanie ładunków - cechy i zalety metody

Odpowiedzialne przechowywanie ładunków - cechy i zalety metody

     Ciągły przepływ transportu drogowego wymaga dokładnej organizacji wszystkich procesów i zakłada dokładną dystrybucję towarów, ich jakość przechowywania przed dostawą. Odpowiedzialne przechowywanie towarów jest integralną częścią procesu biznesowego przy organizacji transportu towarów w dużych partiach. Zawierając umowę o odpowiedzialne przechowywanie, wszystkie zobowiązania i odpowiedzialność związane z bezpieczeństwem ładunku spoczywają na odbiorcy. Ze strony spedytora istnieje również wiele obowiązków, pierwszym z których jest terminowy wywóz towaru z pomieszczeń magazynowych, w dokładnie określonych terminach umownych.

     Surowy biznes przewozów towarowych jest tak ułożony, że nieprzestrzeganie jakichkolwiek warunków lub warunków Umowy pozwala stronie odbiorczej na dysponowanie ładunkiem według własnego uznania. Na przykład, podczas wysłania go do klienta lub odbiorcy końcowego koszty transportu może zapłacić nadawca ładunku.

     W przeciwieństwie do klasycznego wynajmu przestrzeni magazynowej, odpowiedzialne przechowywanie ma szerszy pakiet opcji. W pierwszym przypadku najemca sam będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo towarów i szukać optymalnych warunków do przechowywania niektórych rodzajów produktów. Ubezpieczyć się przed sytuacjami działania siąy wyższej może pomóc ubezpieczenie ładunku. W przypadku odpowiedzialnego przechowywania za bezpieczeństwo i jakość ładunku są odpowiedzialni pracownicy magazynu, którzy kontrolują kluczowe parametry warunków przechowywania: temperaturę, poziom wilgotności, jakość opakowania itd.

Zalety usługi odpowiedzialnego przechowywania

     Główną zaletą tego rodzaju przechowywania ładunku jest pełne delegowanie obowiązków  firmie przyjmującej, która w pełni bierze na siebie odpowiedzialność za zachowanie zewnętrznych parametrów ładunku i jego wskaźników jakości. Wśród głównych zalet warto również wymienić:

  • Absolutna gwarancja jakości pozostawionego towaru, nawet w przypadku składowania towarów niebezpiecznych;
  • Oszczędności na wynajmie specjalnych pomieszczeń magazynowych i wypłacie wynagrodzeń pracownikom, którzy będą pilnować bezpieczeństwa twojego ładunku;
  • Wszyscy pracownicy magazynu odpowiedzialnego przechowywania mają wąsko wyspecjalizowaną orientację i bogate doświadczenie;
  • Złożyć zamówienie na usługę przechowywania i dostarczyć towar do miejsca stacjonowania można zarówno w trybie pilnym, jak i standardowym;
  • Wszystkie niezbędne dokumenty firma przyjmująca przygotuje samodzielnie.

Warunki przechowywania ładunku w ramach usługi

     Długoterminowa i korzystna współpraca jest możliwa tylko pod warunkiem poprawnego wyniku końcowego. Tak więc firma odbierająca robi wszystko, aby twój ładunek był przechowywany w odpowiednich warunkach i nie był narażony na wpływy zewnętrzne.

     W zależności od rodzaju ładunku – ładunki ponadgabarytowe, towary niebezpieczne itp., w pomieszczeniu magazynowym utrzymywana jest pewna temperatura, a rozmieszczenie partii towaru jest zorganizowane w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko przypadkowych uszkodzeń mechanicznych.

     W magazynie powinien być dobrze zorganizowany system bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Obecność gaśnic i sprawne okablowanie gwarantują bezpieczeństwo ładunku. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo cennych towarów, to proces ochrony jest również zorganizowany kompetentnie: specjalnie wyszkoleni pracownicy i dostępność środków wideo pozwolają monitorować każdą halę magazynu i podejmować szybkie decyzje w razie potrzeby.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę