Odpowiedzialność spedytora przy międzynarodowym transporcie kontenerowym

Odpowiedzialność spedytora przy międzynarodowym transporcie kontenerowym

Odpowiedzialność spedytora przy międzynarodowym transporcie kontenerowym

     Transport międzynarodowy - to zawsze wiele manipulacji logistycznych i prawnych, które gwarantują bezpieczeństwo i jakość towaru przez cały proces dostawy. Transport kontenerowy ze względu na swoją specyfikę wymaga jeszcze bardziej przemyślanych i ukierunkowanych działań, ponieważ większość samych kontenerów jest własnością prywatną różnych firm, przybywających do państwa w stanie pustym lub załadowanym na podstawie tymczasowego wwozu.

     Tryb tymczasowego wwozu zakłada, że po pewnym czasie wywóz kontenera z terytorium strony przyjmującej zostanie przeprowadzony bez ponoszenia dodatkowych opłat celnych i ograniczeń celnych dotyczących samego kontenera. Tak więc odprawa celna jest konieczne tylko dla ładunku przewożonego w nim.

     Zgodnie z konwencją celną, transport ładunków kontenerowych powinien odbywać się najkrótszą i najbardziej optymalną trasą, a przybycie kontenera powinno być jak najbliżej położone do punktu głównego dostarczenia ładunku lub załadowania kolejnej partii towaru. Innymi słowy, jeśli istnieje możliwość dostarczenia ładunku bezpośrednio do magazynu w celu dalszego przechowywania, warto wybrać tę opcję. Dzięki takiemu schematowi zmniejsza się ryzyko uszkodzenia ładunku podczas prac przeładunkowych i usprawnia się proces samej dostawy, co jest bardzo istotne przy transporcie ładunków drobnicowych.

     Jeśli chodzi o krajowy transport kontenerowy, to on może być używany tylko jeden raz, co nakłada pewną odpowiedzialność na właścicieli kontenera w procesie zwrotu go w postaci pustej lub załadowanej. Aby uprościć takie operacje i ułatwić logistyczną procedurę zwrotu kontenera, międzynarodowa konwencja przewiduje następujące sposoby rozwiązania tego problemu:

  • Firma lub osoba prywatna, która posiada i eksploatuje kontener, musi być zarejestrowana w kraju przyjmującym ładunek w trybie tymczasowego wwozu. Geografia obowiązywania tego przepisu dotyczy wszystkich członków międzynarodowej unii transportowej;
  • Koniecznym jest przedstawienie organom celnym pełnej informacje dot. ładunku i szczegółowej trasy kontenera;
  • Natychmiastowe uiszczenie wszystkich opłat celnych i ceł w przypadku naruszenia warunków i norm tymczasowego wwozu.

     Właściciel kontenera nie może samodzielnie realizować wszystkie takie manipulacje i kontrolować jakość pracy. W tym celu zaangażowane są spedytorzy zewnętrzni, którzy są wyraźnie odpowiedzialni za rozładunek kontenera i załadunek go towarem eksportowym, a także sporządzenie dokumentacji przewozowej w miejscu dostawy. Ponadto spoczywa na nim obowiązek zapłaty ceł i, jeśli to konieczne, składek ubezpieczeniowych.

Co jest obowiązkiem spedytora w transporcie kontenerowym:

  1. Kontrola załadunku i rozładunku, jakość mocowania ładunku i przestrzeganie określonych warunków podczas transportu. Taki obowiązek dotyczy także kontroli masy i umieszczenia ładunku w kontenerze, co jest niezwykle ważne w transporcie ładunków ponadgabarytowych gdzie przesunięty środek ciężkości może spowodować uszkodzenie przewożonego towaru.
  2. Organizacja transportu i kontrola lokalizacji kontenera.
  3. Przekazanie całej dokumentacji przewozowej bezpośrednio przewoźnikowi.

Wizualna i techniczna kontrola przydatności kontenera do przewozu danego ładunku.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę