Organizacja transportu drogowego długich ładunków

Organizacja transportu drogowego długich ładunków

Organizacja transportu drogowego długich ładunków

Długie ładunki należą do kategorii ponadgabarytowych, dlatego przy ich transporcie drogowym muszą być spełnione wymagania w stosunku do organizacji transportu ładunków ponadgabarytowych. Firma transportowa musi nie tylko dysponować specjalistycznymi środkami transportu, ale i posiadać wykwalifikowanych specjalistów z praktycznym doświadczeniem, którzy są w stanie uwzględnić wszelkie niuanse na etapie przygotowawczym.

Specyfika transportu

Ładunek uważa się za długi, jeśli jego wymiary przekraczają długość samochodu ponad 2 metry. Nie każdy pojazd nadaje się do transportu ładunku o takich wymiarach. Najczęściej wysyłka jest organizowywana z wykorzystaniem transportu samochodowego. Dla dużych ilości takich towarów pierwszeństwo ma transport morski, przy czym ich przewóz nie może być wykonywany samolotami.

Pierwsze, co musi zrobić klient, zlecający dostawę długich ładunków, – dokonać wyboru taboru. Wybrany pojazd powinien pasowac pod względem nośności. Aby przewieźć rozwlekły ładunek, stosuje się naczepę o niskiej platformie z ciągnikiem.

W sytuacji, gdy dostawa odbywa się pociągiem drogowym długością ponad 22 metry, jest wymagane uzyskanie specjalnego zezwolenia na transport. Dla wymiarów powyżej 30 metrów przewóz odbywa się z obowiązkową asystą samochodu DPS (drogówki). Asystę organizuje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa innych kierowców na drodze, a przy tym są wybierane trasy z minimalną gęstością strumienia pojazdów. Przewóz ładunków nie powinien powodować korków oraz zakłucać ruch innych pojazdów.

Cechy transportu

Znaczącym elementem organizacji przewozu tego typu ładunków jest proces ich załadunku oraz rozładunku. W tym celu wykorzystywane są specjalne urządzenia i przyrządy obsługiwane przez wykwalifikowanych pracowników. Podczas dokonywania załadunku w pobliżu nie powinno być skupiska ludzi i ruchu transportu.

Podczas transportu długich ładunków powinny one być zabezpieczone linkami, aby nie dopuścić do możliwości ich przemieszczania się lub przewrócenia się w procesie ruchu pojazdu.

Aby mieć pewność w zachowaniu wszystkich zasad przewozu ładunku ponadgabarytowego, najlepiej zwrócić się do sprawdzonej firmy transportowo-logistycznej, dysponującej odpowiednimi pojazdami i wykwalifikowanym personelem.

Ładunek uważa się za ponadgabarytowy, jeżeli swoją szerokością występuje za burty samochodu na 40 cm i więcej. Są to przeważnie konstrukcje żelbetowe, metalowe, drewniane. Ta kategoria towarów jest bardzo wymagająca do przewozu, i przypomina transport ładunków ponadgabarytowych, gdzie używane są maszyny specjalne do transportu.

Przy organizacji dostawy długich ładunków szczególną uwagę przywiązuje się do załadunku/rozładunku. Procedura odbywa się z uwzględnieniem następującej kolejności wymagań:

  • wszyscy uczestnicy procesu powinni opuścić samochód;
  • zastosowanie wyposażenia pomocniczego;
  • do załadunku/rozładunku stosuje się dźwig wysięgnikowy;
  • podczas wykonywania załadunku/rozładunku nie wolno ręcznie poprawiać ładunek, ponieważ może to uszkodzić auto lub ładunek, a nawet spowodować pewne szkody;
  • szczególną uwagę przywiązuje się do mocowania ładunku, w zestawie stosuje się specjalne mocowania.

Podczas realizacji dostawy długich i ponadgabarytowych ładunków należy przewidzieć wiele momentów technicznych i organizacyjnych. Specyfika przewożonych towarów powinna być brana pod uwagę firmą transportową na początkowym etapie załadunku. Jeśli mówić w ogóle, to wysyłka długich ładunków jest trudniejsza, niż wysyłka ładunków ponadgabarytowych, ponieważ w tym przypadku należy dokonać wyboru pojazdu odpowiednich wymiarów, śledzić sytuację na drogach, przestrzegać podwyższone wymagania bezpiecze

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę