Podstawowe procedury celne w przewozie drogowym ładunków

Jakie są rodzaje procedur celnych w transporcie drogowym?
Podstawowe procedury celne w przewozie drogowym ładunków

Podstawowe procedury celne w przewozie drogowym ładunków

Międzynarodowy przewóz towarów podlega licznym regulacjom. Kwestie dotyczące importu lub eksportu produktów określają m.in. Unijny Kodeks Celny oraz kodeksy celne krajów dokonujących kontroli. W pierwszym wymienionym akcie prawnym znaleźć można też listę tzw. procedur celnych, czyli konkretnych wymogów i formalności związanych z postępowaniem celnym o określonym charakterze. Jakie rodzaje procedur celnych można wyróżnić? O tym piszemy w naszym dzisiejszym artykule.

Rodzaje procedur celnych w drogowym transporcie międzynarodowym

W Kodeksie Celnym wyróżnić można kilka podstawowych procedur celnych. W transporcie drogowym międzynarodowym najczęściej stosuje się procedurę dopuszczenia do obrotu oraz procedurę wywozu. Pierwsza z nich znajduje zastosowanie w sytuacjach, w których na obszar celny Unii Europejskiej wprowadzane są nieunijne towary. Druga z kolei dotyczy wyprowadzenia towarów unijnych na obszar celny krajów, które nie należą do Wspólnoty.

Poza procedurą dopuszczenia do obrotu i procedurą wywozu Kodeks Celny definiuje również tzw. procedury specjalne. Zalicza się do nich m.in.:

  • procedurę tranzytu,
  • procedurę końcowego przeznaczenia,
  • procedurę składowania celnego,
  • procedurę uszlachetniania czynnego,
  • procedurę uszlachetniania biernego,
  • procedurę odprawy czasowej,
  • procedurę konsultacji.

Każda wyżej wymieniona procedura celna wymaga od przewoźnika towarów odpowiedniego przygotowania do transportu. Obowiązkiem jest m.in. złożenie zgłoszenia celnego oraz skompletowanie niezbędnej do okazania w czasie kontroli celnej dokumentacji. Błędy popełnione na tym etapie mogą być kosztowne, dlatego nie warto ryzykować. Najlepiej podejmować współpracę z firmą logistyczną, która zapewnia pełną obsługę celną. Przykładem takiej jest nasza firma Intrade.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę