Prawidłowa organizacja prac przeładunkowych

Prawidłowa organizacja prac przeładunkowych

Prawidłowa organizacja prac przeładunkowych

Załadunek towaru w punkcie wyjazdu oraz jego rozładunek w miejscu przyjazdu jest ważnym etapem podczas wykonania przewozu przez firmy transportowe. Działania te wydają się nieistotne na pierwszy rzut oka. W rzeczywistości podczas wykonania tych robót należy uwzględniać wiele obowiązujących norm i ściśle przestrzegać technologie. Od poprawności załadunku i mocowania w karoserii zależy bezpieczeństwo towaru, a naruszenie zasad bezpieczeństwa może zaszkodzić ludziom, środowisku, pojazdu i wartościom towarowo-materialnym, które są przekazywane do transportu.

Szczególnie ważne są odpowiednie operacji przeładunku podczas transportu towarów ponadgabarytowych, niebezpiecznych lub kosztownych. Dlatego tą kwestię należy rozważyć bardziej szczegółowo.

Zasady organizacji załadunku i rozładunku

Firma, która wzięła na siebie świadczenie usług transportowych, udostępnia klientowi samochód ciężarowy, odpowiadający rodzajowi wartości towarowo-materialnych. Na przykład, jeśli będzie przewożona żywność, to musi być nadwozie z agregatem chłodniczym (transport chłodniczy). W przeciwnym razie klient może żądać wymiany samochodu zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Odpowiedzialność za wykonywanie załadunku i mocowania w nadwoziu ponosi nadawca ładunku, zorganizowanie prac dotyczących rozładunku spoczywa na odbiorcy. Jednak zasada ta może ulec zmianie zgodnie z umową z firmą transportową lub sprzedającym i kupującym.

Podczas prac załadunkowych należy przestrzegać następujących zasad:

 • Załadunek w nadwozie odbywa się w specjalnym miejscu, które ma do tego specjalne urządzenia i konstrukcje.
 • Przy załadunku jednostek ładunkowych ponad 50 kg dla organizowania prac należy pozyskać środki automatyzacji.
 • Tara dla towaru powinna mieć takie wymiary, aby nie wystawać poza obrys pojazdu.
 • Ładunki w nadwoziu są umieszczane w taki sposób, aby ciężkie znajdowały się na dole samochodu ciężarowego, a lekkie – w górnej części.
 • Produkty, które są przewożone przez firmę transportową, muszą być mocno przymocowane w nadwoziu, aby uniknąć ich uszkodzenia podczas transportu.
 • Wysokość ładunku w skrzyni ładunkowej powinna być taka, aby jego górna krawędź nie wznosiła się nad drogą więcej niż 4 m.

Osoby, które uczestniczą w realizacji prac ładunkowych, przechodzą instruktaż na temat zasad bezpieczeństwa. Oni muszą skontrolować bezpieczeństwo i sprawność pojazdu, a także zgodność z przewożonym towarem.

Kierowca samochodu musi również osobiście upewnić się, że operacje załadunku i mocowania ładunku są prawidłowe. Jeśli wykryje błędy lub naruszenia wymogów regulaminu, może on zażądać ich usunięcia lub odmówić przewozu.

 

Dodatkowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa wykonywanych prac

Zasady organizacji prac przeładunkowych i obowiązujące przepisy przewidują dodatkowe wymagania:

 • ładunki umieszczane są na paletach w taki sposób, aby ich wysokość nie przekraczała 150 cm;
 • nie wolno przenosić ręcznie ładunki po schodach, które nie mają poręczy;
 • podczas załadunku w pojeździe muszą być przejścia o szerokości do 1 metra;
 • podczas korzystania z podnośników należy przewidzieć alarm, który informuje o początku jego pracy;
 • załadunek i rozładunek nie powinien odbywać się na śliskiej lub mokrej podłodze.

Przy załadunku ostrych i kłujących przedmiotów należy je pakować, aby uniknąć obrażeń personelu technicznego. Twarde i zimne towary są ładowane przy użyciu środków ochrony indywidualnej. Nie można umieszczać w nadwoziu pojazdu towary połamane lub uszkodzone, jeżeli nie jest to przewidziane w umowie.

Dla prawidłowej organizacji prac przeładunkowych należy skontaktować się ze specjalistycznymi firmami transportowymi.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę