Prawne aspekty transportu towarów niebezpiecznych

Prawne aspekty transportu towarów niebezpiecznych

Prawne aspekty transportu towarów niebezpiecznych

     Podczas transportu towarów niebezpiecznych liczy się wszystko - od przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego po aspekty prawne, które mają swoje własne cechy. Ponadto, prowadzenie takiej działalności wymaga dużej listy dokumentacji towarzyszącej, specjalnej licencji i zezwolenia na transport określonych substancji, a także wystarczające doświadczenie w prowadzeniu pojazdu kierowcy firmy.

       Oto podstawowa lista tego, co należy mieć w pojeździe podczas każdego wyjazdu:

 • Zezwolenie od organów regulujących i nadzorujących sprzedaż substancji niebezpiecznych;
 • Specjalne oznakowania pociągów drogowych, które wskazują klasę zagrożeń przewożonych substancji;
 • Instrukcja bezpieczeństwa transportu drogowego, której przestrzeganie jest obowiązkowe w każdych warunkach;
 • Opracowana przez spedytora najbezpieczniejsza i najwygodniejsza trasa przewozu.

      Ponadto przed każdą podróżą należy przeprowadzić wyraźne instrukcje kierowcy i osób towarzyszących, które zostaną zapisane w specjalnym kwestionariuszu z ich podpisami. Również przy transporcie międzynarodowym należy ubezpieczyć ładunek i ponownie sprawdzić dostępność całej dokumentacji celnej.

 

Cechy transportu towarów niebezpiecznych

 

 • Przygotowanie odpowiednich dokumentów. Efektywność transportu i przestrzeganie terminów dostawy zależy bezpośrednio od starannego wyboru pojazdu i przestrzegania niektórych innych niuansów: wcześniejsze przygotowanie kart awaryjnych i kart podróży. Należy pamiętać, że sporządzenie dokumentacji towarzyszącej (wyciąg TTN do odprawy celnej, faktura, paszport substancji, certyfikat bezpieczeństwa itp.) może potrwać kilka dni, dlatego terminy realizacji transakcji nie muszą obejmować etapów przygotowawczych.
 1. Obowiązki kierowcy pociągu drogowego. Kierowca ma szereg wymagań, wśród których najbardziej podstawowe są:
 • Zgodność z trybem prędkości;
 • Ścisłe przestrzeganie wcześniej przygotowanej trasy, z wyjątkiem nieprzewidzianych sytuacji siły wyższej, w których nowa trasa jest układana wspólnie z doświadczonym spedytorem firmy transportowej;
 • Monitorowanie stanu ładunku na odcinku całej drogi.

Ponieważ na trasie kierowca jest jedyną osobą odpowiedzialną za ładunek, musi systematycznie sprawdzać pojazd, stan ładunku i powiadamiać przedstawiciela firmy transportowej o powstałych problemach.

 1. Prawidłowa identyfikacja towarów niebezpiecznych. Substancje niebezpieczne należą do kategorii ładunków, które podlegają obowiązkowej identyfikacji zgodnie z międzynarodowymi normami i standardami. Do prawidłowego sporządzenia tej dokumentacji potrzebne są następujące dane:
 • Numer przewożonej substancji znajduje się na liście autoryzowanej ONZ, niezależnie od geografii dostawy;
 • Pełna nazwa zgodna z deklaracją wysyłki;
 • Klasa ADR i dodatkowe zagrożenia, jeśli są w ogóle;
 • Numer próbek;
 • Kod klasyfikacji, który pomaga określić stopień i charakter zagrożenia substancji. Informacja ta jest przedstawiona w formie łacińskich liter i cyfr umieszczonych na cysternie.
Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę