Przewozy kabotażowe - rodzaje i funkcje transportu

Przewozy kabotażowe - rodzaje i funkcje transportu

Przewozy kabotażowe - rodzaje i funkcje transportu

Międzynarodowy transport towarów jest przedsięwzięciem trudnym, wymagającym znajomości prawa różnych państw, co jest niezbędne podczas organizacji całego procesu. Ludzie, którzy często korzystają z usług firm zajmujących się tą branżą często słyszą pojęcie „przewozy kabotażowe”. Oznacza ono dostawę towarów w granicach dwóch lub więcej państw, która obejmuje załadunek i rozładunek towarów przez zagranicznych przewoźników.

Taką działalność może prowadzić indywidualny przedsiębiorca lub firma przewozowa posiadająca specjalną licencję na przewozy międzynarodowe towarów. Dokument ten wydaje państwo, w którym przeprowadzane będą główne prace przeładunkowe. Ponadto licencja ta chroni przewoźników przed różnymi zagrożeniami związanymi z wykonywaniem zawodu oraz przed skutkami nieprzewidzianych sytuacji losowych.

Warto zauważyć, że w różnych zakątkach świata na kabotażowy transport drogowy nałożone są specyficzne ograniczenia – w niektórych krajach tego typu działalność jest nawet całkowicie zabroniona. Na przykład w Niemczech w ciągu tygodnia możliwa jest realizacja tylko 3 przewozów kabotażowych przez jedną osobę prawną, a jako niezbędną dokumentację należy okazać zezwolenie lub potwierdzenie przewozu transgranicznego.

 

Rodzaje przewozów kabotażowych

 

Każdy przewóz międzynarodowy towarów wymaga przestrzegania przepisów, regulowanych przez Konwencję i prawo strony przyjmującej. W zależności od rodzaju przewożonego ładunku i celu podróży, przewozy kabotażowe są wykonywane:

  • transportem samochodowym o różnym przeznaczeniu: samochody dostawcze, chłodnie itp., do transportu drogowego wymagane jest posiadanie licencji na działalność, konosamentu, dokumentów na transport samochodowy, świadectwa rejestracji itp.;
  • transportem lotniczym - używanym rzadko w związku z zakazem tego typu przewozu kabotażowego w wielu krajach;
  • Statkami morskimi - Transport drogą morską jest niezwykle popularny i łatwy do zorganizowania, ponieważ nie ma mechanicznych przeszkód w postaci wałów, mostów i innych konstrukcji, znajdujących się często na rzekach. Ponadto transport morski może odbywać się w jednym porcie – mały transport lub w różnych portach tego samego państwa – duży transport. Dla dużych ładunków ponadgabarytowych jest to najbardziej opłacalna opcja dostawy.

 

Szczególne warunki przewozu kabotażowego

 

Każdy kraj, który udziela zezwolenia na przewozy kabotażowe, wyraźnie reguluje ten rodzaj międzynarodowego transportu towarów i kontroluje proces na poziomie legislacyjnym. Ważne jest, aby przed wysłaniem ładunku w trasę dokładnie zapoznać się z regulacjami w międzynarodowym obrocie towarowym, aby odprawa celna i dostawa produktów do odbiorcy przebiegły bez zakłóceń.

Przykładowo, podczas transportu towarów do Włoch obowiązkowo należy posiadać pełny zestaw dokumentów potwierdzających legalność międzynarodowych przewozów towarowych. W Austrii z kolei na przewoźników dodatkowo nałożony jest obowiązek przestrzegania terminów – dopuszczalny jest nie więcej niż 1 przewóz kabotażowy na podmiot w ciągu 60 dni. W Polsce, Czechach, Szwajcarii i niektórych innych państwach przewozy kabotażowe są w ogóle zabronione, dlatego warto wcześniej sprawdzić geografię swoich dostaw.

 

Dlaczego warto korzystać z międzynarodowego transportu kabotażowego?

 

Międzynarodowy transport towarów jest dużym wyzwaniem logistycznym. Kabotaż może stanowić więc dla przewoźnika ogromne uproszczenie, ponieważ:

  • ułatwia planowanie tras,
  • zwiększa dyspozycyjność w zakresie lokalizacji usługi,
  • pozwala na powiększenie bazy klientów,
  • ogranicza koszty z tytułu różnorodnych opłat drogowych.

Na tym rozwiązaniu korzysta także klient końcowy, który dzięki kabotażowi może liczyć na niższe koszty realizacji usługi oraz większą elastyczność w doborze terminu transportu.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę