Przewozy kabatażowe - rodzaje i funkcje transportu

Przewozy kabatażowe - rodzaje i funkcje transportu

Przewozy kabatażowe - rodzaje i funkcje transportu

     Transport międzynarodowy jakichkolwiek towarów ma wiele cech i zawiłości podczas organizacji samego procesu. Ludzie, którzy często korzystają z usług takich firm, często słyszą pojęcie „przewozy kabatażowe” - dostawa towarów w granicach dwóch lub więcej państw, która obejmuje załadunek i rozładunek towarów przez zagranicznych przewoźników.

     Taką działalność może prowadzić indywidualny przedsiębiorca lub firma przewozowa posiadająca specjalną licencję na przewóz. Dokument ten wydaje państwo, w którym przeprowadzane będą główne prace przeładunkowe i ruch towarów. Ponadto licencja ta chroni przewoźników przed pewnymi zagrożeniami i sytuacjami siły wyższej.

     Warto zauważyć, że kabatażowy transport drogowy ma swoje ograniczenia w różnych krajach świata lub są całkowicie zabronione, jako rodzaj działalności transportowej. Na przykład w Niemczech w ciągu tygodnia możliwa jest realizacja tylko 3 przewozów kabotażowych przez jedną osobę prawną, a jako niezbędną dokumentację należy okazać zezwolenie lub potwierdzenie przewozu transgranicznego.

Rodzaje przewozów kabotażowych

     Każdy transport międzynarodowy wymaga przestrzegania pewnych zasad i przepisów, które są regulowane przez Konwencję i prawo strony przyjmującej. W zależności od rodzaju przewożonego towaru i celów podróży, przewozy kabatażowe są wykonywane:

  • Transportem samochodowym o różnym przeznaczeniu: samochody dostawcze, chłodnie itp., do transportu drogowego wymagane jest posiadanie licencji na działalność, konosamentu, dokumentów na transport samochodowy, świadectwa rejestracji, itp.;
  • Transportem lotniczym - używanym rzadko w związku z zakazem tego typu przewozu kabotażowego w wielu krajach;
  • Statkami morskimi. Transport warunkowo można podzielić na morskie i rzeczne. Transport drogą morską jest bardziej popularny i istotny, ponieważ nie ma mechanicznych przeszkód w postaci wałów, mostów i innych konstrukcji, popularnych na rzekach. Ponadto transport morski może odbywać się w jednym porcie – mały transport lub w różnych portach tego samego państwa – duży transport. Dla dużych ładunków ponadgabarytowych jest to najbardziej opłacalna opcja dostawy.

Szczególne warunki przewozu kabotażowego

     Każdy kraj, który udziela zezwolenia na przewozy kabotażowe, wyraźnie reguluje ten rodzaj transportu towarów i kontroluje proces na poziomie legislacyjnym. Ważne jest, aby wcześniej zbadać wszystkie pułapki w międzynarodowym obrocie towarowym, aby w przyszłości nie było problemów w odprawie celnej i dostawie produktów.

     Tak więc, podczas wizyty we Włoszech, musisz posiadać pełny zestaw dokumentów potwierdzających legalność międzynarodowych przewozów towarowych, a w Austrii, oprócz tego, będziesz musiał przestrzegać terminów - nie więcej niż 1 przewóz kabatażowy w ciągu 60 dni. W Polsce, Czechach, Szwajcarii i niektórych innych państwach przewozy kabotażowe są w ogóle zabronione, dlatego warto wcześniej sprawdzić geografię swoich dostaw.

zadzwoń do nas 24/7
Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę