Świadectwa fitosanitarne i ich rola w spedycji towarów

Co to jest świadectwo fitosanitarne i jak je uzyskać?
Świadectwa fitosanitarne i ich rola w spedycji towarów

Świadectwa fitosanitarne i ich rola w spedycji towarów

W dzisiejszej zglobalizowanej gospodarce zdolność do szybkiej i bezpiecznej wysyłki towarów jest niezbędna dla firm. Z przewozem towarów wiąże się wiele przepisów, których należy przestrzegać. Jednym z nich jest obowiązek posiadania świadectwa fitosanitarnego. Świadectwo fitosanitarne to oficjalny dokument wydany przez agencję rządową, który poświadcza, że przewożone produkty pochodzenia roślinnego nie stanowią zagrożenia dla roślinności w kraju przeznaczenia.

Czym jest świadectwo fitosanitarne?

Certyfikat fitosanitarny to dokument, który potwierdza, że wysyłane towary roślinne spełniają standardy określone przez kraj importujący. Musi on zawierać informacje o pochodzeniu, przeznaczeniu i rodzaju wysyłanego produktu, a także wszelkie inne istotne informacje. Certyfikat powinien również obejmować oświadczenie organu wydającego o tym, że produkt został poddany kontroli i spełnia wszystkie obowiązujące wymagania.

Jak uzyskać świadectwo fitosanitarne?

Aby uzyskać świadectwo fitosanitarne, przedsiębiorcy muszą najpierw złożyć wniosek do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Należy dostarczyć szereg dokumentów zawierających szczegółowe informacje na temat produktu. Przed wydaniem świadectwa organ wydający przeprowadza kontrolę, aby upewnić się, że towar spełnia wszystkie obowiązujące normy. Dopiero po zdobyciu świadectwa fitosanitarnego można dokonać przewozu roślin.

Produkty wymagające świadectwa fitosanitarnego

Świadectwo fitosanitarne jest wymagane dla wielu produktów pochodzenia roślinnego, między innymi dla drewna, roślin ozdobnych, nasion, owoców i warzyw. Wszystkie te towary mogą bowiem stanowić zagrożenie dla roślinności kraju importującego w zakresie chorób bądź obecności szkodników. Brak wymaganego certyfikatu może skutkować poważnymi konsekwencjami.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę