Zasady przewożenia leków i medykamentów

Jakie wymogi dotyczą przewożenia leków i medykamentów?
Zasady przewożenia leków i medykamentów

Zasady przewożenia leków i medykamentów

Dostawa towarów – skomplikowany proces, w którym istnieje wiele "pułapek" i niuansów. Przy realizacji zamówień na dostawę towarów różnego przeznaczenia firma-przewoźnik uwzględnia wszystkie szczegóły procedury, co pozwala dostarczyć ładunek na czas, zachowując wszystkie jego cechy jakościowe. Pewne trudności występują przy wyborze transportu dla dostawy specyficznych towarów – medykamentów, leków itp.

Cechy i zasady transportu preparatów medycznych

Medykamenty – towar delikatny, więc jego obsługa wymaga szczególnej ostrożności. Podczas transportu są przestrzegane pewne standardy ochrony jakości i ilości medycznego ładunku. Przy czym dotyczy to zarówno całości opakowania, jak i zachowania farmakologicznych właściwości.

Przewóz leków samochodami zakłada spełnienie szeregu warunków:

 • Używany do przewozu tabor musi mieć specjalny sprzęt dla zapewnienia niezbędnych warunków transportu tej klasy ładunków na duże odległości.
 • Transport odbywa się tylko w czystych pojazdach.
 • Leki nie wolno przewozić w pojazdach, nie przystosowanych do tych celów albo równolegle używanych do transportu towarów innego przeznaczenia (żywności, materiałów budowlanych).
 • Przewożone w samochodzie leki powinny być zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, słońcem, kurzem, brudem, itp.
 • Umieszczenie preparatów medycznych w pojemniki produkcyjne odbywa się przed wysyłką towaru z fabryki producenta. Spełnienie tego warunku zapewnia bezpieczeństwo leków.
 • Transport suchych mieszanek musi odbywać się wyłącznie w zamkniętych pojemnikach.
 • Transport fito-leków odbywa się w zbiornikach z odpowiednim oznakowaniem, oznaczającym grupę leków.
 • W czystości powinny być utrzymywane nie tylko pojazdy, przeznaczone do transportu leków. Miejsca załadunku muszą także spełniać wymagania norm i przepisów sanitarnych /SanPiN/.
 • Wewnątrz pojazdu wykonującego przewóz, konieczne jest utrzymanie określonego poziomu wilgotności.
 • Załadunek/rozładunek leków odbywa się w zadaszonym miejscu, zabezpieczonym przed opadami na towar. Wykonanie prac na otwartej platformie jest dozwolone tylko w przypadku jasnej bezwietrznej pogody.
 • Kartony i pudełka z lekami nie mogą być umieszczone na ziemi, mokrych podłogach i innych powierzchniach, które nie spełniają wymagań czystości.
 • Załadunek/rozładunek, prowadzony w nocy, powinien odbywać się w obecności odpowiedniego oświetlenia.

Transport do przewozu leków

Przewóz leków, zazwyczaj odbywa się z użyciem samochodów-chłodni. Pojazd pełni funkcję pojemnika z możliwością ustawienia żądanej temperatury. Zamknięta skrzynia chroni leki przed warunkami atmosferycznymi, ulicznym kurzem i słońcem. Wśród zalet transportu towarów z kontrolowaną temperaturą jest możliwość ustawiania i kontroli wymaganego poziomu wilgotności i temperatury, co jest bardzo ważne podczas przewozu leków.

Transport leków cłodnią  może odbywać się nie tylko za pomocą transportu samochodowego. Oprócz chłodni, arsenał nowoczesnych środków dla bezpieczeństwa leków został uzupełniony w specjalnie zaprojektowane systemy kontroli klimatu. Instalacja czujników na ściany skrzyni pozwala kontrolować nawet niewysokie wahania temperatury wewnątrz pojemnika z lekami. Urządzenie działa w zakresie temperatur -5 – +25oC.

Przewóz leków powinien odbywać się w stałym zakresie temperatur, który jest ustawiany przed załadunkiem leków i utrzymywany do momentu rozładunku w miejscu przeznaczenia.

Powyższe zasady dostawy leków muszą być przestrzegane przez przewoźnika obowiązkowo. Zaniedbania zasad przewozu podczas transportu leków prowadzi do utraty ich cech leczniczych.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę