Transport drogowy leków i medykamentów

Transport drogowy leków i medykamentów

Transport drogowy leków i medykamentów

Dostawa towarów – skomplikowany proces, w którym istnieje wiele "pułapek" i niuansów. Przy realizacji zamówień na dostawę towarów różnego przeznaczenia firma-przewoźnik uwzględnia wszystkie szczegóły procedury, co pozwala dostarczyć ładunek na czas, zachowując wszystkie jego cechy jakościowe. Pewne trudności występują przy wyborze transportu dla dostawy specyficznych towarów – medykamentów, leków itp.

Cechy i zasady transportu preparatów medycznych

Medykamenty – towar delikatny, więc jego obsługa wymaga szczególnej ostrożności. Podczas transportu są przestrzegane pewne standardy ochrony jakości i ilości medycznego ładunku. Przy czym dotyczy to zarówno całości opakowania, jak i zachowania farmakologicznych właściwości.

Przewóz leków samochodami zakłada spełnienie szeregu warunków:

 • Używany do przewozu tabor musi mieć specjalny sprzęt dla zapewnienia niezbędnych warunków transportu tej klasy ładunków na duże odległości.
 • Transport odbywa się tylko w czystych pojazdach.
 • Leki nie wolno przewozić w pojazdach, nie przystosowanych do tych celów albo równolegle używanych do transportu towarów innego przeznaczenia (żywności, materiałów budowlanych).
 • Przewożone w samochodzie leki powinny być zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, słońcem, kurzem, brudem, itp.
 • Umieszczenie preparatów medycznych w pojemniki produkcyjne odbywa się przed wysyłką towaru z fabryki producenta. Spełnienie tego warunku zapewnia bezpieczeństwo leków.
 • Transport suchych mieszanek musi odbywać się wyłącznie w zamkniętych pojemnikach.
 • Transport fito-leków odbywa się w zbiornikach z odpowiednim oznakowaniem, oznaczającym grupę leków.
 • W czystości powinny być utrzymywane nie tylko pojazdy, przeznaczone do transportu leków. Miejsca załadunku muszą także spełniać wymagania norm i przepisów sanitarnych /SanPiN/.
 • Wewnątrz pojazdu wykonującego przewóz, konieczne jest utrzymanie określonego poziomu wilgotności.
 • Załadunek/rozładunek leków odbywa się w zadaszonym miejscu, zabezpieczonym przed opadami na towar. Wykonanie prac na otwartej platformie jest dozwolone tylko w przypadku jasnej bezwietrznej pogody.
 • Kartony i pudełka z lekami nie mogą być umieszczone na ziemi, mokrych podłogach i innych powierzchniach, które nie spełniają wymagań czystości.
 • Załadunek/rozładunek, prowadzony w nocy, powinien odbywać się w obecności odpowiedniego oświetlenia.

Transport do przewozu leków

Przewóz leków, zazwyczaj odbywa się z użyciem samochodów-chłodni. Pojazd pełni funkcję pojemnika z możliwością ustawienia żądanej temperatury. Zamknięta skrzynia chroni leki przed warunkami atmosferycznymi, ulicznym kurzem i słońcem. Wśród zalet transportu towarów z kontrolowaną temperaturą jest możliwość ustawiania i kontroli wymaganego poziomu wilgotności i temperatury, co jest bardzo ważne podczas przewozu leków.

Transport leków cłodnią  może odbywać się nie tylko za pomocą transportu samochodowego. Oprócz chłodni, arsenał nowoczesnych środków dla bezpieczeństwa leków został uzupełniony w specjalnie zaprojektowane systemy kontroli klimatu. Instalacja czujników na ściany skrzyni pozwala kontrolować nawet niewysokie wahania temperatury wewnątrz pojemnika z lekami. Urządzenie działa w zakresie temperatur -5 – +25oC.

Przewóz leków powinien odbywać się w stałym zakresie temperatur, który jest ustawiany przed załadunkiem leków i utrzymywany do momentu rozładunku w miejscu przeznaczenia.

Powyższe zasady dostawy leków muszą być przestrzegane przez przewoźnika obowiązkowo. Zaniedbania zasad przewozu podczas transportu leków prowadzi do utraty ich cech leczniczych.

zadzwoń do nas 24/7
Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę