Transportowe cechy ładunków

Transportowe cechy ładunków

Transportowe cechy ładunków

Przy organizacji transportu drogowego towarów istotne znaczenie ma ich transportowa charakterystyka. Pojęcie to zawiera: warunki przechowywania wartości towarowo-materialnych, odpowiedni typ samochodu ciężarowego, potrzeba ochrony od deszczu i wysokiej/niskiej temperatury, stopień oddziaływania na środowisko i zdrowie człowieka. Ponadto, znaczenie mają wielkość i ciężar.

Na przykład, jeśli odbywa się przewóz ładunków płynnych, konieczne jest używanie cystern samochodowych ze specjalnym oznakowaniem. Specjalne wartości towarowo-materialne są przewożone z niezbędnymi zezwoleniami i w asyście przedstawicieli organów Policji. A dla dostawy żywności jest wykorzystywany transport chłodniczy.

Solidne firmy transportowe, które świadczą usługi przewozu, zawsze dokładnie badają transportowe charakterystyki towaru. Pozwala to uwzględnić nieprzewidziane sytuacje, uniknąć uszkodzenia i utraty towaru w drodze. Również cechy transportowe są brane pod uwagę przy ubezpieczeniu towarów oraz ustaleniu wielkości składek ubezpieczeniowych.

Rodzaje przesyłek według specyfikacji

W zależności od rodzaju ładunku, rodzaju opakowania, kruchości i innych cech wartości towarowo-materialne dzielą się na kilka kategorii:

  1. Standardowe – najbardziej popularna kategoria, do której należą praktycznie wszystkie typy towarów. Należą do nich sprzęt agd, meble, technika sanitarna, komputery i inne wartości towarowo-materialne, które mają własne opakowanie z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem podczas transportu.
  2. Ładunki ponadgabarytowe – kategoria wartości towarowo-materialnych, które mają duże rozmiary i wystawiają się poza obrys standardowej przyczepy towarowej. Graniczne wymiary są określone w obowiązujących przepisach. Jeśli występuje konieczność ich transportu, należy sporządzić specjalne pozwolenie i użyć specjalne rodzaje przyczep.
  3. Towary niebezpieczne – to kategoria zawierająca materiały i surowce, które w razie nieuważnego lub niewłaściwego obchodzenia się mogą zaszkodzić ludziom lub środowisku.

Do kategorii towarów niebezpiecznych należą:

  • materiały, które podczas transportu w samochodzie mogą się zapalić lub wybuchnąć pod wpływem wewnętrznych lub zewnętrznych czynników;
  • skompresowane gazy, których gęstość wzrasta metodą chłodzenia lub za pomocą sprężarki;
  • materiały, które w procesie mechanicznego lub termicznego oddziaływania mogą zmienić swoje właściwości i zapalić się lub wybuchnąć;
  • substancje chemiczne, które pod wpływem różnych czynników mogą wydzielać tlen, który jest katalizatorem spalania, co powoduje niebezpieczeństwo;
  • trujące substancje, które mogą doprowadzić do zatrucia ludzi i zwierząt lub zgonu w przypadku dostania się do dróg oddechowych lub na błony śluzowe;
  • radioaktywne materiały;
  • żrące ciecze i gazy, które powodują silną korozję różnych materiałów i mogą uszkodzić obudowę pojazdu podczas transportu.

Uwzględnienie logistyki podczas organizacji transportu

Po zbadaniu cech transportowych ładunku należy obliczyć wskaźniki logistyczne transportu. Transport powinien być zorganizowany w taki sposób, aby klient wydał na przewóz minimum środków, ale przy tym i przewoźnik pokrył swoje koszty i otrzymał zysk.

Do tego w niektórych przypadkach wykorzystują przewozy drobnicowe. Ich istota polega na tym, że w jednym pojeździe przewożony są towary kilku właścicieli. W wyniku pojemność ciężarówki wykorzystywany jest w pełni, klienci otrzymują towar w ściśle określonym terminie i nie płacą za przewóz „powietrza”.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę