Uszkodzenie towaru - co robić i jak odzyskać odszkodowanie?

Uszkodzenie towaru - co robić i jak odzyskać odszkodowanie?

Uszkodzenie towaru - co robić i jak odzyskać odszkodowanie?

Chronić ładunek przed wpływem czynników zewnętrznych, dynamicznych i innych, czasami nie jest tak łatwo. Nie zawsze ładunek jest zabezpieczony w 100% i podczas transportu lub w trakcie załadunku/rozładunku mogą zdarzać się różne nieprzewidziane sytuacje, a mianowicie uszkodzenie ładunku. Uniknąć dużych strat finansowych pomoże terminowe ubezpieczenie ładunku.

Co należy zrobić?

Pierwsze co musisz wiedzieć – to okoliczności, w których ładunek został uszkodzony. Należy sprawdzić u przewoźnika, co dokładnie się stało i jakie szkody powstały. Najczęstsze widoczne uszkodzenia są: niezgodność towaru z jego stanem zewnętrznym, który miał podczas załadunku, niezgodność jakości lub ilości towaru z podanymi w specyfikacji. Tak samo za uszkodzenie uważa się niezgodność towaru według wagi – niepełna  przesyłka, odpryski, rysy, uszkodzenie urządzenia itp.

Bardzo ważne jest, aby zrozumieć granice odpowiedzialności każdej ze stron. Spróbujmy zorientować się w tej sprawie już teraz. Zamawiający jest odpowiedzialny za towar, dopóki nie przekazał go przewoźnikowi. Odpowiedzialność firmy transportowej następuje z chwilą przyjęcia towaru i do momentu całkowitego rozładunku towaru. Aby zabezpieczyć siebie, przedstawiciele firmy starannie obserwują towar i zaznaczają wszystkie widoczne uwagi dot. ładunku w specjalnym liście przewozowym. Podczas rozładunku odbywa się ta sama procedura i wszystkie wady również są odnotowywane w protokole oględzin. Na podstawie tego protokołu można sprawdzić, jakie szkody powstały bezpośrednio podczas transportu.

Wykaz adnotacji  w protokole kontroli

 • Ilość uszkodzonego towaru, z podaniem dokładnych wskaźników (jednostek);
 • Szczegółowy opis widocznych uszkodzeń;
 • Szczegółowe dane o charakterze uszkodzeń;
 • Osobisty podpis osób sporządzających protokół.

Praktyka przewozów międzynarodowych pozwala kierowcy określić niektóre komentarze i notatki. Kopie protokołu weryfikacji pozostają u każdej ze stron, a uzyskane informacje powinny znaleźć odzwierciedlenie w CMR-fakturze.

Wykaz adnotacji w CMR

 • Dane z protokołu kontroli, jeżeli taki został sporządzony;
 • Opis uszkodzonego towaru z podaniem szczegółów;

Ważne! Takie oznaczenia muszą być identyczne w każdym egzemplarze listu przewozowego.

Składanie reklamacji do firmy przewozowej

Nie każdy ma odwagi i sumienia przyznać się do swoich błędów, zwłaszcza w sferze biznesu. Czasami zdarza się, że strona winna, klient lub przewoźnik, nie jest gotowy prowadzić konstruktywny dialog i zrzeka się z naprawienia szkody. Szczególnie w przypadku przewozu ładunków drobnicowych. W takich przypadkach należy skorzystać z takiej reklamacji, którą jest dobrowolne rozwiązanie spornej sytuacji. Aby stymulować partnera do wypłaty i zabezpieczyć siebie, trzeba umiejętnie złożyć reklamację. Obejmuje ona:

 • wyraźne uzasadnienie zgłoszonych wymagań;
 • perspektywę odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań;
 • potwierdzony fakt uszkodzenia przesyłki;
 • same wymagania;
 • prawne uzasadnienie problemu – powołanie się na prawo itp.

Przygotowanie do sporządzenia roszczenia

Każda wewnętrzna dokumentacja przewozu, jak i odprawa celna ma określony algorytm i prawne znaczenie. Co należy zrobić?

 1. Określić przedmiot rozpatrzenia reklamacji (uszkodzenie towaru);
 2. Określić wyraźne wymagania dla zaspokojenia roszczenia;
 3. Wykazać dowody (rachunki, paragony, faktury itp.);
 4. Podać szczegółowe rozliczenie szkody w postaci dokumentu;
 5. Mieć uzasadnienie prawne, aby twoje argumenty były bardziej przekonujące.

Prawidłowe zgłoszenie wniosku

 1. Dane osobowe wnioskodawcy oraz osoby, której wniosek jest adresowany. Wskazuje się również ich miejsce zamieszkania lub faktycznego miejsca pobytu, gdyż geografia dostawy firm, zajmujących się międzynarodowymi przewozami jest dosyć szeroka.
 2. Okoliczności poprzedzające sporządzeniu roszczenia.
 3. Wymagania wnioskodawcy z powołaniem się na prawo.
 4. Pieniężna ocena roszczenia.
 5. Data i wykaz dodatkowych dokumentów, które dowodzą podstawy do reklamacji.

Dodatkowo do wniosku dołącza się:

 • Propozycje w sprawie rozstrzygnięcia sporu i sposobach rozwiązania konfliktu za pomocą pośrednika – mediatora, a także zawarcia ugody;
 • Kopie faktur załadunku i rozładunku towaru oraz innych dokumentów stanowiących bazę dowodową przy składaniu reklamacji;

Podpisuje reklamację albo sam wnioskodawca albo jego pełnomocnik. Strona pozwanego otrzymuje roszczenie w drodze oficjalnej korespondencji podpisjąc osobiście jej odbiór.

Na tym najprostsze działania kończą się, i zaczynają się spory, które mogą trwać latami. Najgorsze to, że nikt nie może dać gwarancji pełnego zaspokojenia roszczenia, a poświęcony czas i pieniędzy już nie odzyskasz.

Główna wskazówka w takich sytuacjach – kompetentne podejście do wyboru firmy-partnera. Uważnie zapoznaj się z działalnością firmy i opinią klientów. A jeszcze jest ważne w odpowiednim czasie ubezpieczyć swój towar, co pozwoli przynajmniej częściowo odzyskać odszkodowanie.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę