Zasady przewozu ładunków wielkogabarytowych

Zasady przewozu ładunków wielkogabarytowych

Zasady przewozu ładunków wielkogabarytowych

Do ładunków wielkogabarytowyxh zaliczane są towary, które na długości, szerokości lub wysokości wykraczają gabarytami poza zwykłe wymiary przyczepy pojazdu. Jeżeli ich przewóz odbywa się transportem samochodowym, należy przestrzegać zasady specjalne. Są one określone w Instrukcji przewozu ładunków wielkogabarytowych, która jest utwierdzona wspólnym postanowieniem Ministerstwa transportu i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Cechy transportu ładunków o dużych rozmiarach

Na terytorium Federacji Rosyjskiej przewóz dużych wartości towarowo-materialnych odbywa się z uwzględnieniem szczególnego trybu, zatwierdzonego Uchwałą Rządu nr 962. W tym dokumencie jest określona opłata za przewóz ulicami miast i innych miejscowości, a także drogami publicznymi ładunków o dużej wadzę. Dlatego przy zamawianiu tego rodzaju transportu, należy wziąć pod uwagę dodatkowe koszty.

Jeżeli towary niebezpieczne są podzielone na siedem kategorii klasy ryzyka, towary wielkogabarytowe dzielą się na dwie grupy w zależności od wagi. Zezwolenie na przewóz są wydawane przez dwa urzędy:

  1. Do transportu w obrębie regionu – dokument jest wystawiany przez Federalną Dyrekcję Dróg.
  2. Do transportu poza granice Rosji – zezwolenie jest wystawiane przez Służbę Drogową w naszym kraju. Przy tym należy wziąć pod uwagę cechy procedur celnych, które również odbywają się w sposób szczególny w zależności od rodzaju towaru.

Zezwolenie może być wydane na czas określony lub razowe na jedną podróż. Jeśli do przewozu wystarczy wykonać jeden wyjazd samochodu ciężarowego, wystawiany jest jednorazowy dokument. Długotrwałe zezwolenie wydawane jest w przypadku, gdy istnieje potrzeba przewieźć ładunki kilkoma samochodami lub wyjazdami.

W celu uzyskania zgody należy sporządzić wniosek, zawierający następujące dane:

  • schemat samochodowego pociągu;
  • liczba i typy samochodów w kolumnie;
  • rozkład obciążenia na osiach przyczepy i każdego koła;
  • całkowita liczba osi i kół.

Dodatkowo, konieczne jest uzgodnienie z Inspekcją Samochodową, która organizuje ruch drogowy. Jeśli na trasie są przejazdy przez tory kolejowe, lub przejazd pod linią wysokiego napięcia, podróż musi być uzgodniona z kierownikami odpowiednich jednostek organizacyjnych Rosyjskich Kolei lub punktów odpowiedzialnych za zasilanie energią elektryczną.

Dodatkowe zasady i warunki przewozu

Przy organizacji transportu wielkogabarytowych ładunków bierze się również pod uwagę takie cechy:

  1. Jeśli podczas transportu zostanie uszkodzonaa nawierzchnia drogi lub przydrożne obiekty, to sprawca wyrówna szkodę.
  2. Transport ładunków bez asysty poza granicami miast i innych miejscowości może odbywać się tylko w świetle dziennym.
  3. W miejscowościach ze względu na ograniczenia prędkości przewozić ładunek można bez specjalnej asysty samochodu inspekcji drogowej.

Ponadto, w celu zapobiegania strat w przypadku uszkodzenia ładunku zaleca się go ubezpieczać.

Wybór firmy transportowej

Jeśli chcesz zorganizować transport wielkogabarytowych ładunków z gwarancją przestrzegania obowiązujących przepisów i instrukcji? Wybieraj właściwą firmę transportową. Specjaliści ds. logistyki są dokładnie zaznajomieni z procedurą transportu i biorą pod uwagę wszystkie możliwe niuanse, które powstają w trakcie jazdy. Ponadto, one potrafią obliczyć trasę w taki sposób, aby dostarczyć ładunek bezpiecznie z punktu A do punktu B w krótkim czasie i z niewielkimi kosztami.

Firma transportowa odpowiada za wybór samochodu ciężarowego i platformy, załatwienie pozwoleń, koordynację z innymi służbami drogowymi i infrastruktury.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę