Zasady przewozu produktów mięsnych

Zasady przewozu produktów mięsnych

Zasady przewozu produktów mięsnych

     Żywność jest specyficzną kategorią w transporcie towarowym, zwłaszcza w transporcie dalekobieżnym. Wyroby mięsne wymagają specjalnych warunków transportu, dzięki czemu produkty zachowają swoją jakość i świeżość. Istnieje wiele wymagań i norm mających zastosowanie do szybko psujących się produktów, dzięki którym Klient otrzyma swój towar dokładnie na czas, bez utraty jakości i smaku mięsa. Na co należy zwrócić szczególną uwagę:

 • Pojazd z optymalnymi warunkami do przechowywania produktów mięsnych;
 • Poprawnie sporządzona dokumentacja;
 • Warunki dostawy, przestrzeganie terminów określonych przez dostawców;
 • Prawidłowe pakowanie i układanie partii towaru do pojemnika chłodniczego.

Kluczowe wymagania dotyczące pojazdu

     Należy zacząć od tego, że wszystkie pojazdy biorące udział w procedurze przewozu towarów muszą być poddawane regularnej obróbce sanitarnej i mieć odpowiednie dokumenty. Wszystkie samochody dostawcze do transportu chłodniczego muszą mieć plombę, która świadczy o jakości i odpowiednich warunkach przechowywania ładunku.

     Mięso jest wybrednym produktem, każda odmiana ma swoje własne cechy i wymagania dotyczące przechowywania. Rozpatrzymy podstawowe parametry:

 • Schłodzone mięso - nie wolno przewozić na długich dystansach, transport odbywa się w specjalnych furgonetkach utrzymujących temperaturę 2-4 stopni;
 • Mięso w rozmrażaniu zaleca się transportować na niewielkie odległości, ponieważ każdy wzrost temperatury może spowodować uszkodzenie produktu;
 • Świeże mięso - przewozy regionalne i międzynarodowe w specjalnych chłodniach;
 • Mięso w głębokim mrozie jest transportowane również w pojemnikach chłodniczych w temperaturze nie większej niż -8 stopni.

     Nie zapominaj o sezonowych cechach transportu mięsa. Tak więc w okresie letnim warto korzystać z samochodów ze sztucznym chłodzeniem nadwozia, a w zimie - samochodami dostawczymi bez chłodzenia. Nieprzestrzeganie warunków temperatury może prowadzić do szybkiego uszkodzenia produktów i strat finansowych klienta.

Normy przechowywania produktów mięsnych i sporządzenia dokumentacji

     Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia ładunku, pierwszą rzeczą, którą musi mieć przy sobie przewoźnik – jest opinia sanitarna dotycząca przygotowania samochodu i jego pełnej zgodności ze wszystkimi warunkami przechowywania produktu. Zezwolenie to wydają specjalne organy (każdy kraj ma swoje własne). Jego okres ważności jest ograniczony do średnio sześciu miesięcy, więc należy monitorować terminy.

     Ponadto towary nie będą dopuszczone do przekroczenia granicy bez faktur TTN i świadectw weterynaryjnych potwierdzających jakość i bezpieczeństwo produktów mięsnych. Ponadto w warunkach przechowywania mięsa podane są normy sąsiedztwa towarowego, których nie można zignorować podczas transportu.

     Zabrania się przewozu razem:

 • Schłodzone mięso i wędzone produkty;
 • Mięso w głębokim zamrożeniu i mięso schłodzone;
 • Niedopuszczalne jest gromadzenie się lodu na powierzchni produktów mięsnych.

     Odprawa celna produktów mięsnych wymaga wyraźnej kontroli zgodności całej dokumentacji z warunkami transportu, dlatego aby uniknąć problemów prawnych i finansowych, warto skontaktować się ze sprawdzoną firmą z bogatym doświadczeniem w transporcie międzynarodowym.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę