Zasady transportu towarów niebezpiecznych

Zasady transportu towarów niebezpiecznych

Zasady transportu towarów niebezpiecznych

Transport drogowy towarów z wykorzystaniem pojazdów ciężarowych odbywa się z zachowaniem zagwarantowanych prawem wymagań. Szczególnie w przypadku, gdy przewożone są specyficzne towary, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i środowiska. Przewóz towarów niebezpiecznych zakłada przestrzeganie najbardziej twardych warunków, ponieważ wiąże się ze zwiększonym ryzykiem.

Baza prawna

Transport OG [Towarów niebezpiecznych] w Federacji Rosyjskiej odbywa się z przestrzeganiem przepisów następujących dokumentów normatywnych:

 • rozporządzenie Rządu nr 272, w którym przewidziano ogólne zasady transportu towarów pojazdami po drogach publicznych;
 • kodeksu o wykroczeniach administracyjnych, gdzie przewidziana jest odpowiedzialność urzędników za naruszenie wymagań bezpieczeństwa;
 • inne przepisy, na przykład, podczas odprawy celnej towarów niebezpiecznych należy przestrzegać umowy międzynarodowe i przepisy kraju, do którego jedzie samochód.

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych

Wszystkie rodzaje wartości towarowo-materialnych, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i otoczenia, dzielą się na kilka kategorii:

 • materiały wybuchowe;
 • gazy, które znajdują się w stanie ciekłym lub pod dużym ciśnieniem;
 • płynne materiały, które przy wystąpieniu określonych warunków mogą się zapalić;
 • substancje, które potrafią samodzielnie się zapalić – utleniacze i nadtlenki organicznego pochodzenia;
 • substancje, które stanowią biologiczne zagrożenie dla człowieka lub zwierząt;
 • towary o wysokiej radioaktywności;
 • materiały o podwyższonych żrących właściwościach, które mogą powodować korozję nadwozia lub pojemników;
 • inne towary niebezpieczne, które nie trafiły do wyżej wymienionego wykazu, ale stanowią zagrożenie.

Wymagania dotyczące środków transportu

W zależności od cech transportowych towaru, należy wybrać odpowiednie pojazdy do ich przewozu. Na przykład, jeśli są transportowane psujące się produkty spożywcze, potrzebny jest transport chłodniczy.

Ta sama zasada obowiązuje w przypadku towarów niebezpiecznych. Samochód, w którym są one przewożone, musi spełniać następujące wymagania:

 1. Pojazd sprawdza się w GIBDD [Państwowa Inspekcja Drogowa], która na podstawie wyników kontroli wypisuje dopuszczenie do przewozu niebezpiecznych towarów.
 2. Przed wyjazdem kontrolowany jest stan techniczny pojazdu, a zwłaszcza sprawność urządzeń elektrycznych i okablowania.
 3. W samochodzie dodatkowo instaluje się przełącznik, za pomocą którego można wyłączyć z kabiny kierowcy dopływ energii elektrycznej z akumulatora i alternatora.
 4. Na pojeździe ustawiane są znaki ostrzegawcze, które informują otoczenie o przewozie niebezpiecznych ładunków. Znaki powinny być podświetlone dla widoczności w nocy.
 5. Rura wydechowa samochodu ciężarowego wyposażona jest w dodatkowy przyrząd, który zapobiega powstawanie iskier i przegrzanie się.
 6. Samochody wyposażone są w klinowe ograniczniki ruchu, samochody o ładowności ponad 16 ton muszą mieć system ABS dla zapewnienia bezpiecznego hamowania.
 7. Samochód jest wyposażony dwoma gaśnicami do likwidacji pożaru.

Wymagania do kierowcy

Prowadzić pojazd z ładunkiem niebezpiecznym mogą kierowcy, posiadające staż pracy od ponad 3 lat i uprawnienia odpowiedniej kategorii. Ponadto, do nich stawiane są dodatkowe wymagania:

 • kierowcy przechodzą szkolenia według zatwierdzonego programu z uzyskaniem świadectwa;
 • kierowcy przechodzą szkolenia okresowe co 5 lat z ponownym zdawaniem egzaminu;
 • osoba, która przewozi ładunki, musi co 3 lata odbywać badania lekarskie.

Wybór firmy

Aby uniknąć utraty i uszkodzenia niebezpiecznego ładunku, a także odpowiedzialności za naruszenie regulaminu przewozu, należy wybrać dla transportu odpowiednią firmę transportową.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę