RF, RB, kraje bałtyckie

Firma transportowo-logistyczna Intrade zapewnia wysokiej jakości profesjonalne usługi. Wytyczając najbardziej optymalną trasę dla każdego przypadku i sposób transportu, pracownicy firmy biorą pod uwagę wszystkie potrzeby i możliwości klientów.

Do głównych najbardziej progresywnych kierunków działalności firmy należą przewozy w Rosji, Białorusi i krajach bałtyckich. Podczas wytyczania trasy specjaliści Intrade kierują się szeregiem osobliwości regionów.

 • Transport ładunków między Rosją a Białorusią, a także krajami bałtyckimi, przewiduje specjalną procedurę sporządzania dokumentacji, w tym międzynarodowych listów przewozowych. Nasi specjaliści monitorują wszelkie zmiany w przepisach prawnych krajów, a także biorą pod uwagę wszystkie niuanse związane ze sporządzaniem dokumentów.
 • Rosja jest największym krajem na świecie, dlatego ma ogromne możliwości transportu, gdzie zasady przewozów są zunifikowane. Znajduje się głównie w umiarkowanych szerokościach geograficznych, co sprawia, że dostawa towarów jest spokojna. W zimie śnieg pada wszędzie, więc wyposażenie pojazdów musi zostać zmienione. Graniczy z Norwegią, Finlandią, Estonią, Łotwą, Białorusią, Gruzją, Azerbejdżanem, Kazachstanem, Mongolią, Chinami i KRLD. Po pierwsze, stwarza to nowe możliwości dostawy towarów przez ten kraj, a po drugie umożliwia rozwój kraju, w tym jako arterię transportową.
 • Większość Białorusi jest reprezentowana przez równiny, w centralnej części znajdują się grupy małych elewacji, co pozwala na zorganizowanie wygodnej trasy. Państwo graniczy z krajami europejskimi, co pozytywnie odbija się na rozwoju transportowym. Kraj leży w umiarkowanej strefie klimatycznej, część zachodnia jest w stanie przejściowym od klimatu morskiego do kontynentalnego. Ten łagodny klimat w większości nie wymaga specjalnych warunków transportu.
 • Litwa, Łotwa i Estonia mają ważną polityczno-geograficzną i korzystną pozycję gospodarczo-geograficzną, kraje te mają dostęp do Morza Bałtyckiego, co powoduje zainteresowanie licznych firm transportowych. Ukształtowanie terenu bałtyckego jest równinne, w większości niskie. Klimat na terenie jest umiarkowany. Pozwala to wytyczać optymalne trasy do transportu.

 

Zalety Intrade.

 • JAKOŚĆ.
 • DOŚWIADCZENIE.
 • TECHNOLOGIA.
 • SPRAWNOŚĆ.
 • INDYWIDUALNE PODEJŚCIE.
 • KONTAKT.

Usługi świadczone przez Intrade w Federacji Rosyjskiej, Republice Białorusi i krajach Bałtyku.

 • Pilny transport.
 • Transport różnych rodzajów ładunków (poza transportem ładunkow drobnicowych, firma zajmuje się dostarczaniem niebezpiecznych, wielkogabarytowych, ponadgabarytowych, kosztownych i innych ładunków).
 • Ubezpieczenie ładunków (system ubezpieczeniowy "przeciwko wszelkiemu ryzyku").
 • Usługi celne.

Aby złożyć zamówienie na transport, skontaktuj się z biurem firmy lub użyj specjalnej rubryki na oficjalnej stronie organizacji.

 

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę