INTRADE Aktualności

NA CZYM POLEGA TRANSPORT DROGOWY KONTENERÓW?

NA CZYM POLEGA TRANSPORT DROGOWY KONTENERÓW?

Kontenery to dużych rozmiarów zwykle metalowe skrzynie przystosowane do transportu towarów o różnej wadze i rozmiarach. Prostopadłościany zapewniają pełną ochronę ładunków oraz umożliwiają ich stabilne zamocowanie w skrzyni. Dzięki temu towary są bezpiecznie transportowane, bez obaw o ich uszkodzenia w czasie jazdy. Zwykle transport kontenerowy kojarzony jest z przewozami drogą morską.

JAKA POLITYKA TRANSPORTOWA OBOWIĄZUJE W UE?

JAKA POLITYKA TRANSPORTOWA OBOWIĄZUJE W UE?

Transport pełni istotną funkcję zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. W przewozie towarowym kluczowe znaczenie ma transport drogowy, który odpowiada za niemal połowę pracy przewozowej na świecie. W związku z tym podlega on wielu regulacjom dotyczącym m.in. warunków przewozu (w tym np. wagi pojazdów i ładunków), zasad transportu ładunków takich jak np. ładunki niebezpieczne, działalności licencyjnej oraz standardów sporządzania dokumentów celnych. Ujednolicenie regulacji obowiązujących na terenie Unii Europejskiej ma na celu zapewnienie swobodnego przewozu na arenie międzynarodowej oraz bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań mających przyczynić się do wzrostu gospodarczego w państwach członkowskich. Wspólna polityka transportowa jest zatem jednym z filarów polityki UE.

JAKIE SĄ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTOWEGO W DOBIE COVID-19?

JAKIE SĄ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTOWEGO W DOBIE COVID-19?

Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na nasze codzienne funkcjonowanie. Wirus uderzył w większość branż gospodarczych, a nakładane restrykcje skutecznie ograniczyły swobodę podróżowania oraz transportu. Obostrzenia odnoszą się szczególnie do przewozów osobowych, w których to zredukowana została dopuszczalna liczba pasażerów w pojeździe oraz nałożony został obowiązek zakrywania ust w trakcie jazdy.

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O CZASIE PRACY KIEROWCY ZAWODOWEGO?

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O CZASIE PRACY KIEROWCY ZAWODOWEGO?

Praca zawodowych kierowców jest bardzo wymagająca. Istotne w niej jest zarówno bezpieczeństwo kierowcy, jak i innych użytkowników drogi, dlatego w trakcie jazdy przewoźnicy muszą być maksymalnie skupieni na wykonywaniu swoich obowiązków. Jednak prowadzenie pojazdu przez kilka godzin z rzędu powoduje zmęczenie i dekoncentruje. Konieczny jest zatem odpowiednio długi odpoczynek.

JAKICH WYMAGA UPRAWNIEŃ TRANSPORT ADR?

JAKICH WYMAGA UPRAWNIEŃ TRANSPORT ADR?

Konwencja ADR to międzynarodowa umowa stanowiąca zbiór zasad dotyczących transportu towarów niebezpiecznych. Została sporządzona w Genewie w 1957 roku, a jej przepisy są aktualizowane co dwa lata. W Polsce przewozem tego rodzaju materiałów i towarów mogą zajmować się jedynie osoby, które ukończyły 21 lat i uczestniczyły w stosownym szkoleniu zwieńczonym zdanym egzaminem. Jakie uprawnienia są niezbędne? Dlaczego tak istotne są odpowiednie kwalifikacje podczas świadczenia usług przewozu ADR?

JAK WYGLĄDA PILOTAŻ TRANSPORTU PONADGABARYTOWEGO?

JAK WYGLĄDA PILOTAŻ TRANSPORTU PONADGABARYTOWEGO?

Przewożenie ładunków ponadgabarytowych wiąże się z koniecznością eskortowania pojazdu przez pilota. Samochód pilotujący musi spełniać określone wymagania, powinien być oznaczony, natomiast funkcję pilota może pełnić jedynie osoba posiadająca specjalne uprawnienia. Kiedy konieczna jest asekuracja transportu przez samochód pilotujący? Jak powinien wyglądać taki kondukt i kto może zostać pilotem?

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę