INTRADE Aktualności

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O CZASIE PRACY KIEROWCY ZAWODOWEGO?

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O CZASIE PRACY KIEROWCY ZAWODOWEGO?

Praca zawodowych kierowców jest bardzo wymagająca. Istotne w niej jest zarówno bezpieczeństwo kierowcy, jak i innych użytkowników drogi, dlatego w trakcie jazdy przewoźnicy muszą być maksymalnie skupieni na wykonywaniu swoich obowiązków. Jednak prowadzenie pojazdu przez kilka godzin z rzędu powoduje zmęczenie i dekoncentruje. Konieczny jest zatem odpowiednio długi odpoczynek.

JAKICH WYMAGA UPRAWNIEŃ TRANSPORT ADR?

JAKICH WYMAGA UPRAWNIEŃ TRANSPORT ADR?

Konwencja ADR to międzynarodowa umowa stanowiąca zbiór zasad dotyczących transportu towarów niebezpiecznych. Została sporządzona w Genewie w 1957 roku, a jej przepisy są aktualizowane co dwa lata. W Polsce przewozem tego rodzaju materiałów i towarów mogą zajmować się jedynie osoby, które ukończyły 21 lat i uczestniczyły w stosownym szkoleniu zwieńczonym zdanym egzaminem. Jakie uprawnienia są niezbędne? Dlaczego tak istotne są odpowiednie kwalifikacje podczas świadczenia usług przewozu ADR?

JAK WYGLĄDA PILOTAŻ TRANSPORTU PONADGABARYTOWEGO?

JAK WYGLĄDA PILOTAŻ TRANSPORTU PONADGABARYTOWEGO?

Przewożenie ładunków ponadgabarytowych wiąże się z koniecznością eskortowania pojazdu przez pilota. Samochód pilotujący musi spełniać określone wymagania, powinien być oznaczony, natomiast funkcję pilota może pełnić jedynie osoba posiadająca specjalne uprawnienia. Kiedy konieczna jest asekuracja transportu przez samochód pilotujący? Jak powinien wyglądać taki kondukt i kto może zostać pilotem?

CZYM JEST TRANSPORT ADR?

CZYM JEST TRANSPORT ADR?

Pojęcie ADR związane jest z przewozem towarów niebezpiecznych, takich jak m.in. substancje wybuchowe czy trujące. Dowiedz się, na czym on polega i jakie wymogi musi spełniać.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę