Wiadomości i artykuły

Wiadomości i artykuły — najciekawsze informacje z branży
Przewóz żywych kwiatów samochodem chłodnią

Przewóz żywych kwiatów samochodem chłodnią

Transport żywych kwiatów, zwłaszcza na znaczne odległości, wymaga szczególnego podejścia, tak jak kwiaty są towarem bardzo kruchym. Aby chronić rośliny i ich przydatność handlową należy zapewnić mikroklimat o specjalnych parametrach. Zielone rośliny potrzebują tlen, odpowiednią wilgotność, temperaturę. Tylko tak kwiaty mogą dotrzeć do konsumenta świeże, jakby niedawno ścięte w szklarni. Przy zapewnieniu warunków należy wziąć pod uwagę, że każda grupa roślin kwitnących potrzebuje swoje właściwości mikroklimatu, które muszą być utrzymywane w ciągu całej trasy.

Zalety i wady transportu w nocy

Zalety i wady transportu w nocy

Transport drogowy towarów w nocy uważa się za bardziej korzystny, niż transport towarów w dzień. W ciągu dnia główny problem kierowców, przejeżdżających na miejskich trasach, są częste korki. Przestoje w miejskich korkach zajmują sporo czasu, a podczas realizacji transportu w zimie większe zużycie paliwa. Wszystko to zwiększa koszty transportu i zwiększa ryzyko naruszenia terminu dostawy.

Tworzenie bezpiecznych warunków do przewozu ładunku

Tworzenie bezpiecznych warunków do przewozu ładunku

Transport ładunku w samochodach dostawczych lub ciężarowych wiąże się z ryzykiem jego przemieszczania się wewnątrz podczas jazdy miejskiej. Aby uniknąć uszkodzenia przewożonych towarów, konieczne jest, aby ładunek był zabezpieczony nie tylko ubezpieczeniem. Nowoczesnym sposobem zabezpieczenia ładunku na czas transportu jest korzystanie z niezawodnych i praktycznych systemów mocowania.

Zasady przewozu szybko psujących się produktów

Zasady przewozu szybko psujących się produktów

Transport towarów i surowców z ograniczonym terminem przydatności do hurtowni i sklepów detalicznych, do magazynów i zakładów produkcyjnych najczęściej jest realizowany transportem samochodowym. Aby uniknąć uszkodzenia produktów podczas transportu, należy w karoserii pojazdu przestrzegać specjalny poziom temperatury i wilgotności. W przeciwnym razie, nadawca lub odbiorca towaru poniosą szkody, a firma ubezpieczeniowa odmówi ubezpieczać ładunki.

Zasady przewozu ładunków wielkogabarytowych

Zasady przewozu ładunków wielkogabarytowych

Do ładunków wielkogabarytowyxh zaliczane są towary, które na długości, szerokości lub wysokości wykraczają gabarytami poza zwykłe wymiary przyczepy pojazdu. Jeżeli ich przewóz odbywa się transportem samochodowym, należy przestrzegać zasady specjalne. Są one określone w Instrukcji przewozu ładunków wielkogabarytowych, która jest utwierdzona wspólnym postanowieniem Ministerstwa transportu i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Zasady transportu towarów niebezpiecznych

Zasady transportu towarów niebezpiecznych

Transport drogowy towarów z wykorzystaniem pojazdów ciężarowych odbywa się z zachowaniem zagwarantowanych prawem wymagań. Szczególnie w przypadku, gdy przewożone są specyficzne towary, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i środowiska. Przewóz towarów niebezpiecznych zakłada przestrzeganie najbardziej twardych warunków, ponieważ wiąże się ze zwiększonym ryzykiem.

Transportowe cechy ładunków

Transportowe cechy ładunków

Przy organizacji transportu drogowego towarów istotne znaczenie ma ich transportowa charakterystyka. Pojęcie to zawiera: warunki przechowywania wartości towarowo-materialnych, odpowiedni typ samochodu ciężarowego, potrzeba ochrony od deszczu i wysokiej/niskiej temperatury, stopień oddziaływania na środowisko i zdrowie człowieka. Ponadto, znaczenie mają wielkość i ciężar.

Transport multimodalny

Transport multimodalny

Transport multimodalny – to sposób transportu ładunków na duże odległości, przy którym wartości towarowo-materialne transportowane są kilkoma rodzajami transportu. Takie podejście jest najbardziej popularne wśród klientów, ponieważ daje możliwość uproszczenia procedury celnej i poszerzyć geografię dostawy.

Czym jest transport drobnicowy i jakie są zasady jego przewozu?

Drobnica – pojęcie określające ogół towarów przeznaczonych do transportu, w postaci niewielkich pakunków. Do tego rodzaju towarów należą małe artykuły w opakowaniach lub luzem. Zazwyczaj są to kosztowne towary, które mogą zostać uszkodzone podczas transportu. Aby nie czekać na odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, która zajmuje się ubezpieczeniem ładunków, należy zadbać o bezpieczeństwo w czasie pakowania i załadunku.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę