Wiadomości i artykuły

Wiadomości i artykuły — najciekawsze informacje z branży
Transport multimodalny

Transport multimodalny

Transport multimodalny – to sposób transportu ładunków na duże odległości, przy którym wartości towarowo-materialne transportowane są kilkoma rodzajami transportu. Takie podejście jest najbardziej popularne wśród klientów, ponieważ daje możliwość uproszczenia procedury celnej i poszerzyć geografię dostawy.

Czym jest transport drobnicowy i jakie są zasady jego przewozu?

Drobnica – pojęcie określające ogół towarów przeznaczonych do transportu, w postaci niewielkich pakunków. Do tego rodzaju towarów należą małe artykuły w opakowaniach lub luzem. Zazwyczaj są to kosztowne towary, które mogą zostać uszkodzone podczas transportu. Aby nie czekać na odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, która zajmuje się ubezpieczeniem ładunków, należy zadbać o bezpieczeństwo w czasie pakowania i załadunku.

Prawidłowa organizacja prac przeładunkowych

Prawidłowa organizacja prac przeładunkowych

Załadunek towaru w punkcie wyjazdu oraz jego rozładunek w miejscu przyjazdu jest ważnym etapem podczas wykonania przewozu przez firmy transportowe. Działania te wydają się nieistotne na pierwszy rzut oka. W rzeczywistości podczas wykonania tych robót należy uwzględniać wiele obowiązujących norm i ściśle przestrzegać technologie. Od poprawności załadunku i mocowania w karoserii zależy bezpieczeństwo towaru, a naruszenie zasad bezpieczeństwa może zaszkodzić ludziom, środowisku, pojazdu i wartościom towarowo-materialnym, które są przekazywane do transportu.

Cechy transportu zwierząt

Cechy transportu zwierząt

Tryb i technologia przewozu ładunków przez wyspecjalizowane firmy transportowe zależy od rodzaju towarów przeznaczonych do przewozu. Zasady te mają zastosowanie, na przykład, w odniesieniu do towarów niebezpiecznych.

Ubezpieczenie transportu

Ubezpieczenie transportu

W trakcie transportu towarów właściciele i firmy transportowe są narażone na pewne ryzyko. Jest to: możliwość kradzieży, przypadkowego lub celowego uszkodzenia, awarii pojazdu lub inne nieprzewidziane okoliczności. Aby uniknąć strat finansowych związanych z uszkodzeniem lub utratą towaru, jest on ubezpieczany przed wykonaniem transportu.

Cechy transportu delikatnych towarów

Cechy transportu delikatnych towarów

Transport delikatnych towarów, które mogą zostać uszkodzone podczas transportu, odbywa się według specjalnej technologii. Główna różnica polega na funkcji opakowania produktów, które są umieszczane w skrzynię samochodu ciężarowego. Jeśli w opakowaniu stosować specjalne materiały amortyzujące i przestrzegać technologię załadunku, szansa dowieźć bezpiecznie kruche rzeczy wynosi 100%.

Warunki i szczegóły dostawy towarów ponadgabarytowych

Warunki i szczegóły dostawy towarów ponadgabarytowych

Transport towarów ponadgabarytowych – specyficzna usługa w zakresie transportu. Taki transport oferuje dostawę towaru o przesuniętym środku ciężkości, masa i objętość którego znacznie przekraczają ustalone normy. Wszystkie te wskaźniki znacznie utrudniają proces przewozu, i w związku z tym pojawią się różnego rodzaju pytania i niuanse. Dlatego, aby twój transport odbył się zgodnie z zasadami, należy skonsultować się z profesjonalnym spedytorem i logistą.

Ubezpieczenie towarów - ogólne definicje i zadania

Ubezpieczenie towarów - ogólne definicje i zadania

Ubezpieczenie ładunku – jest to rodzaj odszkodowania za wyrządzone szkody w trakcie transportu towaru, jego całkowitego lub częściowego zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia z przyczyn niezależnych od właściciela towaru. Oprócz głównego zdarzenia ubezpieczeniowego i materialnego odszkodowania dla klienta, ubezpieczenie ma szereg zalet.

Zasady przewozu towarów niebezpiecznych

Zasady przewozu towarów niebezpiecznych

Według statystyk, ilości przewozów niebezpiecznych towarów transportem drogowym znacznie wzrosły. W zależności od geografii dostawy udział towarów niebezpiecznych może osiągnąć 20 % ogólnej liczby wszystkich przewozów towarowych i wynosi około 1 mld ton rocznie. Taki wzrost jest dość zrozumiały: wydobycie i eksport różnych minerałów i substancji, produkowanych z nich, aktywnie rośnie. Do tego stosunki międzynarodowe wyszły na wyższy poziom.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę