INTRADE Aktualności

Cechy przewożenia zwierząt

Cechy przewożenia zwierząt

Firmy transportowe (http://intradelogistic.pl/), które świadczą swoje usługi w formacie międzynarodowym, starannie przemyślają każdy szczegół i w specjalny sposób przygotowują się do każdego zamówienia. Szczególną uwagę zwraca się na transport zwierząt, gdzie obie strony współpracy (klient i wykonawca) mają ogromną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ładunku, a stworzenie specjalnych warunków dostawy jest koniecznym warunkiem przewozu.

Nowoczesne metody kontroli i śledzenia ładunków

Nowoczesne metody kontroli i śledzenia ładunków

Nie tak dawno cała odpowiedzialność za bezpieczeństwo ładunku i utrzymanie optymalnego trybu przechowywania spoczywała wyłącznie na kierowcach firmy transportowej. Tylko oni faktycznie mogli kontrolować zmianę warunków zewnętrznych transportu i monitorować bezpieczeństwo na drogach. Ale z biegiem czasu sytuacja się zmieniła i obecnie pojawiły się dokładne cyfrowe środki kontroli, które pomagają śledzić ładunek podczas całej podróży.

Co to jest cross-docking? Rodzaje i cechy metody

Co to jest cross-docking? Rodzaje i cechy metody

Proces przewozu ładunków jest ustalony w taki sposób, że każdemu przedsiębiorstwu logistycznemu potrzebny jest magazyn do tymczasowego przechowywania ładunku przed wysłaniem do miejsca przeznaczenia. Skrócenie czasu znajdowania się towaru w magazynie i szybka realizacja towaru są gwarancją udanego prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym uzyskania korzyści finansowych za dostawę.

Ładunki projektowe - niuanse i cechy transportu

Ładunki projektowe - niuanse i cechy transportu

Firmy transportowe oferują różnego rodzaju usługi w zakresie transportu ładunków o dowolnym składzie i parametrach. Ładunki projektowe można zaliczyć do specjalnej kategorii przewożonych towarów, których przewóz nie może odbywać się w zwykły standardowy sposób. Proces ten jest skomplikowany w związku ze żmudnym przygotowaniem i staranną kontrolą na wszystkich etapach transportu i jest uciążliwą technicznie napełnioną procedurą.

Przewozy kabotażowe - rodzaje i funkcje transportu

Przewozy kabotażowe - rodzaje i funkcje transportu

Transport międzynarodowy jakichkolwiek towarów ma wiele cech i zawiłości podczas organizacji samego procesu. Ludzie, którzy często korzystają z usług takich firm, często słyszą pojęcie „przewozy kabatażowe” - dostawa towarów w granicach dwóch lub więcej państw, która obejmuje załadunek i rozładunek towarów przez zagranicznych przewoźników.

Odpowiedzialne przechowywanie ładunków - cechy i zalety metody

Odpowiedzialne przechowywanie ładunków - cechy i zalety metody

Ciągły przepływ transportu drogowego wymaga dokładnej organizacji wszystkich procesów i zakłada dokładną dystrybucję towarów, ich jakość przechowywania przed dostawą. Odpowiedzialne przechowywanie towarów jest integralną częścią procesu biznesowego przy organizacji transportu towarów w dużych partiach. Zawierając umowę o odpowiedzialne przechowywanie, wszystkie zobowiązania i odpowiedzialność związane z bezpieczeństwem ładunku spoczywają na odbiorcy. Ze strony spedytora istnieje również wiele obowiązków, pierwszym z których jest terminowy wywóz towaru z pomieszczeń magazynowych, w dokładnie określonych terminach umownych.

Zasady przewozu produktów mięsnych

Zasady przewozu produktów mięsnych

Żywność jest specyficzną kategorią w transporcie towarowym, zwłaszcza w transporcie dalekobieżnym. Wyroby mięsne wymagają specjalnych warunków transportu, dzięki czemu produkty zachowają swoją jakość i świeżość. Istnieje wiele wymagań i norm mających zastosowanie do szybko psujących się produktów, dzięki którym Klient otrzyma swój towar dokładnie na czas, bez utraty jakości i smaku mięsa.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę