INTRADE Aktualności

Ładunki projektowe - niuanse i cechy transportu

Ładunki projektowe - niuanse i cechy transportu

Firmy transportowe oferują różnego rodzaju usługi w zakresie transportu ładunków o dowolnym składzie i parametrach. Ładunki projektowe można zaliczyć do specjalnej kategorii przewożonych towarów, których przewóz nie może odbywać się w zwykły standardowy sposób. Proces ten jest skomplikowany w związku ze żmudnym przygotowaniem i staranną kontrolą na wszystkich etapach transportu i jest uciążliwą technicznie napełnioną procedurą.

Przewozy kabotażowe - rodzaje i funkcje transportu

Przewozy kabotażowe - rodzaje i funkcje transportu

Transport międzynarodowy jakichkolwiek towarów ma wiele cech i zawiłości podczas organizacji samego procesu. Ludzie, którzy często korzystają z usług takich firm, często słyszą pojęcie „przewozy kabatażowe” - dostawa towarów w granicach dwóch lub więcej państw, która obejmuje załadunek i rozładunek towarów przez zagranicznych przewoźników.

Odpowiedzialne przechowywanie ładunków - cechy i zalety metody

Odpowiedzialne przechowywanie ładunków - cechy i zalety metody

Ciągły przepływ transportu drogowego wymaga dokładnej organizacji wszystkich procesów i zakłada dokładną dystrybucję towarów, ich jakość przechowywania przed dostawą. Odpowiedzialne przechowywanie towarów jest integralną częścią procesu biznesowego przy organizacji transportu towarów w dużych partiach. Zawierając umowę o odpowiedzialne przechowywanie, wszystkie zobowiązania i odpowiedzialność związane z bezpieczeństwem ładunku spoczywają na odbiorcy. Ze strony spedytora istnieje również wiele obowiązków, pierwszym z których jest terminowy wywóz towaru z pomieszczeń magazynowych, w dokładnie określonych terminach umownych.

Zasady przewozu produktów mięsnych

Zasady przewozu produktów mięsnych

Żywność jest specyficzną kategorią w transporcie towarowym, zwłaszcza w transporcie dalekobieżnym. Wyroby mięsne wymagają specjalnych warunków transportu, dzięki czemu produkty zachowają swoją jakość i świeżość. Istnieje wiele wymagań i norm mających zastosowanie do szybko psujących się produktów, dzięki którym Klient otrzyma swój towar dokładnie na czas, bez utraty jakości i smaku mięsa.

Wypełnianie CMR - międzynarodowe przepisy i instrukcje

Wypełnianie CMR - międzynarodowe przepisy i instrukcje

Międzynarodowy list przewozowy CMR jest głównym dokumentem w międzynarodowym transporcie drogowym. Każda ze stron, między którymi zawarta jest umowa o transporcie, musi zrozumieć znaczenie tego formularza i orientować się w zawiłościach procesu wypełniania dokumentacji. Dzięki CMR prawnie potwierdzasz istnienie umowy na transport towarów, co znacznie ułatwia przejście kontroli celnej i eliminuje pewne ryzyko.

Kluczowe czynniki kształtowania kosztów transportu

Kluczowe czynniki kształtowania kosztów transportu

Transport drogowy jest uważany za jeden z najbardziej korzystnych i najszybszych sposobów transportu towarów. Powodem takiej popularności jest demokratyczna cena transportu, na którą mogą sobie pozwolić, zarówno duża firma, jak i mały biznes. Aby zrozumieć, z jakich podstawowych składników składa się całkowity koszt usługi, należy przeanalizować wszystkie czynniki zaangażowane w proces cenowy.

Rodzaje i zalety morskich przewozów towarowych

Rodzaje i zalety morskich przewozów towarowych

Stałe obroty handlowe z corocznym wzrostem ilości produktów jest kluczem do dobrobytu firmy i budowania dobrych relacji partnerskich na całym świecie. Przewozy drogowe są najbardziej rozpowszechnioną formą dostawy, ale nie zawsze są one aktualne, zwłaszcza między państwami, które nie mają lądowego połączenia. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi transport lotniczy lub dostawa towarów drogą morską, co jest bardziej dostępne w ekonomicznym planie.

Odprawa celna - etapy i cechy procesu

Odprawa celna - etapy i cechy procesu

Odprawa celna jest kluczowym etapem procesu międzynarodowego transportu towarów. Ta procedura dotyczy eksportowanych/importowanych towarów i przewożących pojazdów w specjalnych punktach kontroli celnej każdego państwa świata, za wyjątkiem wspólnych związków handlowych ze swobodnym wjazdem na terytorium.

Cechy przewozu produktów naftowych

Cechy przewozu produktów naftowych

Towary niebezpieczne – to specjalna kategoria produktów, które wymagają specjalnych warunków transportu, dużej ostrożności i przestrzegania szeregu zasad bezpieczeństwa podczas transportu. Produkty ropopochodne jako rodzaj paliwa, wymagają szczególnej uwagi podczas transportu z powodu swoich dynamicznych właściwości fizycznych i chemicznych. Rozważmy niektóre właściwości substancji i warunki dostawy, które warto wziąć pod uwagę podczas transportu.

Cechy i zalety kontenerowych przewozów towarowych

Cechy i zalety kontenerowych przewozów towarowych

W transporcie międzynarodowym coraz częściej używają kontenery. Kontener jest specjalnym modułem transportowym wielokrotnego użytku, który wykorzystują do multimodalnych i ogólnych przewozów międzynarodowych praktycznie każdego rodzaju transportem. Jedną z głównych zalet transportu kontenerowego jest uniwersalność lub standaryzacja. Dzięki swoim jednakowym wymiarom i mocowaniom, pojemnik łatwo wykorzystuje się do dostarczania towarów i przeładunku z jednego rodzaju transportu na inny.

Przyjdź do biura
ul. Małachowskiego 19E, 05-120 Legionowo
wyślij zapytanie o cenę